Indikator kredsløb med lavt batteriniveau, der kun bruger to transistorer

Indikator kredsløb med lavt batteriniveau, der kun bruger to transistorer

Følgende indlæg beskriver et simpelt indikatorkredsløb med lavt batteri ved kun at bruge to billige NPN-transistorer. Hovedfunktionen ved dette kredsløb er dens meget lave stand af strømforbrug.Kredsløbskonceptet

Vi har hidtil set, hvordan man laver indikator kredsløb med lavt batteri ved hjælp af en 741 IC og en 555 IC , som uden tvivl er fremragende med deres evner til at detektere og indikere lave batterispændingstærskler.

Imidlertid vedrører det følgende indlæg endnu et lignende kredsløb, som er meget billigere og kun bruger et par NPN-transistorer til at producere de krævede indikationer for lavt batteriniveau.

Fordel ved transistor frem for IC

Den største fordel ved det foreslåede to transistorindikatorkredsløb med lavt batteri er dets meget lave strømforbrug sammenlignet med IC-modparter, der bruger relativt højere strømme.

En IC 555 ville forbruge omkring 5 mA, en IC741 omkring 3 mA, mens det nuværende kredsløb bare ville forbruge omkring 1,5 mA strøm.Således bliver det nuværende kredsløb mere effektivt, især i tilfælde, hvor stand-by strømforbrug har tendens til at blive et problem, antag f.eks. I enheder, der er afhængige af batteristrøm med lav strøm, såsom et 9V PP3-batteri.

Kredsløbet kan fungere ved 1,5 V.

En anden fordel ved dette kredsløb er dets evne til at arbejde selv ved spændinger omkring 1,5V, hvilket giver det en klar kant over de IC-baserede kredsløb.

Som vist i det følgende kredsløbsdiagram er de to transistorer konfigureret som spændingssensor og inverter.

Den første transistor til venstre registrerer tærskelspændingsniveauet efter indstillingen af ​​47K-forudindstillingen. Så længe denne transistor leder, holdes den anden transistor til højre slukket, hvilket også holder LED'en slukket.

Så snart batterispændingen falder under det indstillede tærskelniveau, er den venstre transistor ikke længere i stand til at lede.

Denne situation udløser øjeblikkeligt højre transistor og tænder for LED.

LED'en tændes og giver de nødvendige indikationer på en advarsel om lavt batteriniveau.

Kredsløbsdiagram

Videodemonstration:

https://youtu.be/geZBm_sTqTI

Ovenstående kredsløb blev med succes bygget og installeret af Mr. Allan i hans paranormal detektor enhed . Følgende video præsenterer implementeringsresultaterne:

Opgradering af ovenstående transistoriserede kredsløb med lavt batteriniveau til et lavt batteri-afskæringskredsløb

Idet der henvises til ovenstående diagram, dannes indikatoren for lavt batteri af de to NPN-transistorer, mens den ekstra BC557 og relæet bruges til at afskære batteriet fra belastningen, når det når den nedre tærskel, i denne tilstand forbinder relæet batteriet til den tilgængelige opladningsindgang.

Når batteriet er i normal tilstand, forbinder relæet imidlertid batteriet med belastningen og tillader belastningen at fungere gennem batteristrøm.

Tilføjer hysterese

En ulempe ved ovennævnte design kan være pludringen af ​​relæet ved tærskelspændingsniveauerne på grund af, at batterispændingen falder straks under relæskiftet.

Dette kan forhindres ved at tilføje en 100uF i bunden af ​​den midterste BC547. Dette vil dog stadig ikke forhindre relæet i konstant at tænde / slukke ved tærsklen til lavt skift af batteri.

For at rette op på dette skal der indføres en hystereseeffekt, som kan opnås gennem en feedbackmodstand mellem solfangeren af ​​BC557 og den midterste BC547-transistor.

Det modificerede design til implementering af ovenstående betingelse kan ses i følgende diagram:

De to modstande, den ene ved bunden af ​​BC547 og den anden ved samleren af ​​BC557 bestemmer den anden tærskel for relæskiftet, hvilket betyder den fulde opladningstærskel for batteriet. Her vælges værdierne vilkårligt. For nøjagtige resultater skal disse værdier optimeres med nogle forsøg og fejl.
Forrige: Langtrækkende senderkredsløb - 2 til 5 km rækkevidde Næste: MOSFET IRFP2907 datablad med høj strøm