GSM-projekter til ingeniørstuderende

GSM-projekter til ingeniørstuderende

GSM eller globalt system til mobilkommunikation projekter er baseret på en af ​​århundredets nye teknologi. Det beskæftiger sig med designet af et enkeltstående integreret system, der kan overvåge og styre flere enheder eksternt uanset afstandsbegrænsninger. Generelt er afsendelse og modtagelse af SMS det koncept, der følges i et integreret domæne. Systemet består af to dele, nemlig hardware og software. Hardwarearkitekturen består af et enkeltstående integreret system ved hjælp af en 8-bit mikrocontroller, flere typer interface og driver kredsløb. Systemsoftwaredriveren er udviklet ved hjælp af et interaktivt C-programmeringssprog. Her giver vi listen over forskellige GSM-projekter til sidste års elektronikstuderende. Disse GSM-projekter er mere nyttige for ECE- og EEE-studerende til at gennemføre deres teknik med succes.GSM-projekter til ingeniørstuderende

Listen over GSM-projekter for ingeniørstuderende inkluderer følgende.


GSM-modem

GSM-modem

Jernbane spor sikkerhedssystem

Dette projekt er designet til at finde brud eller revner på spor i elektrisk lokomotivsystem og advare jernbaneafdelingen. Det er den nyeste teknologi til at undgå jernbaneulykker. Her bruger vi GSM-kommunikationsprotokoller til at sende beskeden om detektering af brud via SMS. En mikrocontroller kan bruges til at behandle disse data og overføre dem gennem den krævede kommunikationsprotokol.

Flood Intimation over GSM Network

Det her projekt til oversvømmelsesintimation er designet til at opdage en stigning i vandstanden og formidle budskabet til de berørte myndigheder ved hjælp af GSM-protokoller. Da vandniveauet stiger fra et fast niveau (som kan registreres ved hjælp af en hvilken som helst sensor), afbrydes mikrocontrolleren.GSM-baseret trådløs elektronisk opslagstavle

Hovedkonceptet med dette projekt er at udvikle en digital opslagstavle . En styreenhed er forbundet til opslagstavlen. Meddelelsen sendt af brugeren modtages af styreenheden. Et GSM-modem er grænseflade med kontrolenheden for at modtage meddelelser fra brugerne.

GSM-baseret køretøjsplaceringsidentifikator

Tyveriintimation af et køretøj kan overføres til ejeren af ​​det via SMS ved hjælp af GSM-kommunikationsprotokoller. En styreenhed bestående af en mikrokontroller og GSM-modem er forbundet til køretøjet. Når tyveriet først finder sted, gives der en afbrydelse til controlleren, som igen genererer en advarselsmeddelelse og sender den til ejeren af ​​køretøjet via GSM-modem.


Aflæsning af energimåler med belastningskontrol ved hjælp af GSM

Dette projekt er designet til at transmittere aflæsninger af energimålere til den berørte myndighed via SMS. Derudover kan vi også styre elektriske apparater ved at sende en SMS til kontrolenheden.

GSM-baseret integreret energistyringssystem

Dette projekt er designet til at kontrollere elektriske apparater ved hjælp af GSM-kommunikationsprotokoller. Det kan bruges til styre husholdningsapparater eller endda industrielle belastninger også. Konceptet bag projektet er, når en SMS sendes til GSM-modemet af brugeren, modemet overfører denne besked til mikrocontrolleren gennem RS232-kommunikation.

Energimålerstatus transmission ved hjælp af GSM

Dette projekt er udviklet til at formidle energimålerens status til den berørte myndighed ved hjælp af GSM-kommunikationsprotokoller. Systemet er designet til at sende en SMS til afdelingen i tilfælde af, at energimåleren bliver manipuleret. Kontrolenheden består af en mikrokontroller og et GSM-modem sammen med sensorer og andet perifert udstyr.

GSM-baseret Railway Gate Crossing Control

Jernbaneovergangsport kan styres af stationsmesteren eller motordriveren ved hjælp af GSM-kommunikation. Kontrolenheden består af en mikrokontroller og et GSM-modem sammen med forskellige perifere enheder og er forbundet til en jævnstrømsmotor (bruges til demonstrationsformål).

GSM-baseret energimålerfakturering

Dette indebærer læsning af elektrisk energi, der forbruges i enheder, og beregning af regningen af ​​den elektriske afdeling og afsendelse af regningen via SMS til brugeren.

Tyveriintimering af køretøjet via SMS til ejeren, der kan stoppe motoren eksternt

Dette involverer fjernbetjening af køretøjet af dets ejer på tidspunktet for situationer som uautoriseret adgang til køretøjet ved hjælp af trådløs teknologi til at deaktivere køretøjets motor.

RFID-baseret enhedskontrol og godkendelse

Det indebærer at kontrollere godkendelsen af ​​enhver person for at komme ind i det sikrede område på steder som enhver virksomhed eller branche.

GSM-baseret hjemme-sikkerhedssystem

Dette dørlåsesystemprojekt er implementeret med GSM-teknologi. Dette system bruges til at give sikkerheden til hjemmet for at kontrollere dørene, så hjemmets sikkerhed kan forbedres. Dette foreslåede system giver brugeren mulighed for at kontrollere døren ved at sende en SMS til ejeren ved hjælp af et GSM-modem. Hvis en uautoriseret person forsøger at låse døren op, sender GSM en SMS for at advare ejeren. Dette projekt bruges til sikkerhedsformål.

GSM-baseret motorstyring

Dette projekt er nyttigt, hvor der kræves kontrol af motor og trådløs pumpe. Dette projekt giver mange fordele for landbrugsfolk, landmænd og industrier. Dette projekt bruger GSM-teknologi til at styre motoren ved hjælp af brugerens mobiltelefon.

Dette system gør det muligt for operatøren at styre motoren via SMS og også gøre det muligt at beskytte motoren mod overstrøm, enkeltfasning og tørløb. Ved at bruge dette projekt kan brugeren betjene motoren hvor som helst via SMS. Driften af ​​dette projekt er pålidelig, mindre vedligeholdelse og lave omkostninger.

GPS & GSM-baseret køretøjssporingssystem

Dette projekt bruges til at spore køretøjet ved hjælp af GPS & GSM. Se dette link for at vide mere om GSM-baseret projektplaceringsidentifikationsprojekt: Tyverisikringssystem til køretøjer ved hjælp af GSM- og GPS-systemer

GSM-baseret hjemmeautomatisering ved hjælp af Arduino

Dette projekt bruges til at implementere et hjemmeautomatiseringssystem ved hjælp af GSM og en Arduino. I dette foreslåede system spiller Arduino en nøglerolle i styringen af ​​hele processen. Dette projekt bruger trådløs kommunikation som GSM til at sende kommandoer til at styre husholdningsapparaterne. Når Arduino modtager disse kommandoer, sender den signaler til relæer for at betjene (tænde / slukke) for husholdningsapparaterne ved hjælp af en relædriver.

GSM-baseret patientovervågningssystem

Dette projekt bruges til at designe et overvågningssystem for patienter, der bruger GSM. Se dette link for at vide mere om GSM-baseret patientovervågningssystemprojekt

GSM-baseret trådløs elektronisk opslagstavle

Se dette link for at vide mere om dette projekt: Trådløs elektronisk opslagstavle ved hjælp af GSM

Jernbane spor sikkerhedssystem

Dette projekt bruges til at designe et sikkerhedssystem ved hjælp af GSM til jernbanespor. Dag for dag jernbaneulykker sker på grund af mange årsager som brand i tog, sporing end et nedbrud. Disse afsporinger forekommer hovedsageligt på grund af revner i jernbanesporene.

For at overvinde dette er sporregistreringssystemet nødvendigt. I dette foreslåede system er revisionsdetekteringssystemet designet til jernbanespor ved hjælp af GSM-teknologi. Ved at bruge dette projekt kan jernbaneulykker undgås. I dette system bruges GSM til at formidle budskabet om revnedetektering på spor via en SMS til jernbanemyndighederne.

GSM-baseret alarmsystem

Dette projekt designer et system til detektering af indbrud og rapportering. I dette projekt er sensorer forbundet til døre for at registrere personindgang. Signalerne, der modtages af sensoren, blev transmitteret til PDU (Presence Detection Unit) via RF-kommunikation. PDU-systemet inkluderer en sensor og et kamera. Denne sensor registrerer ubuden gæstens bevægelse, mens kameraet bruges til at tage billederne af ham.

Når en indbrudstyv blev opdaget gennem PDU'en, kan der sendes en SMS til operatørens mobilenhed, og de billeder, der er taget, sendes til en softwareapplikation på mobilen. Ved at bruge dette projekt kan tilstedeværelsen af ​​en indbrudstyv detekteres og rapporteres til den pågældende person i et testområde nøjagtigt.

GSM-baseret LED-kontrol ved hjælp af Arduino

Dette projekt bruges til at styre lysdioderne med Arduino afhængigt af de modtagne meddelelser gennem GSM-modulet. Dette foreslåede system bruger et GSM-modul til at sende en SMS til ARDUINO for at betjene LED-baseret på den modtagne SMS. Ved at udskifte husholdningsapparater i stedet for lysdioder kan vi styre husholdningsapparaterne ved hjælp af et relæ, der er forbundet til Arduino.

Trådløs hjerteanfaldsdetektor ved hjælp af GSM

Dette projekt udvikler et system til at reducere dødsfrekvensen på grund af hjerteanfaldet. I dette projekt bruges en pulssensor, GPS og GSM til at detektere pulsen og sende informationen. Registreringen af ​​brugerens puls kan registreres kontinuerligt gennem pulssensoren.

Dette system inkluderer en fast tærskelværdi, når tærskelværdien går over eller under, tænder mikrokontrolleren GPS & GSM for at sende informationen ved hjælp af brugerens placering til den nærliggende sundhedssektor eller til familiemedlemmerne. Hovedintentionen med dette projekt er at udvikle et system til at hjælpe mennesker med hjerteanfaldssygdomme.

Automatisk måleraflæsningssystem ved hjælp af GSM

Dette projekt tilvejebringer et billigt system, nemlig trådløs GSM-baseret energimåler inklusive en webgrænseflade. Dette projekt bruges til at automatisere fakturering og administrere de modtagne data over hele verden. Dette projekt ændrer normale måleraflæsningsteknikker og giver fjernadgang til opnåelig energimåler gennem energileverandøren. Dette system overvåger målerenes målinger regelmæssigt uden at besøge hvert hus. For hver energimåler tilsluttes et GSM-baseret kommunikationsmodul, så det kan betjenes eksternt.

GSM-styret robot ved hjælp af DTMF-teknologi ved taleopkald

Dette projekt designer et system til styring af robotten ved hjælp af DTMF-teknologi. På nuværende tidspunkt er DTMF-teknologi den mest nyttige, som kan bruges til at kontrollere robotterne ved hjælp af GSM. Som sammenlignet med RF har DTMF keglefordele, som det forbedrer arbejdsområdet og giver de bedste resultater i tilfælde af robotbevægelse og retning gennem en mobiltelefon. Denne form for kommunikation giver fjernhåndteringsfunktionen til robotter gennem DTMF-teknologi.

Studerende undersøgelsessystem baseret på GSM

Dette projekt bruges til at designe et system til studerendes forespørgsel ved hjælp af GSM. Ved at bruge dette projekt kan elevernes præstationsrapporter fås af deres forældre via SMS til deres mobiltelefoner hvor som helst hvor netværket er tilgængeligt.

Det foreslåede system implementerer et GSM-baseret reaktionssystem via en automatiseret SMS. Dette projekt gælder i colleges, fordi projektets datalagringskapacitet er god. Dette projekt bruger en GSM-teknologi, der bruges til at kommunikere mellem mobile såvel som indlejrede enheder.

GSM-baseret fantasyhus

Hovedintentionen med dette projekt er at designe et Fantasy House, hvor alle husholdningsapparater, der styres, kan gøres ved hjælp af en Micro-controller. Disse apparater kan styres med normale tidsintervaller ved at sende en SMS. Teknologien, der anvendes i dette projekt, er ny, som gør det muligt for brugeren at styre enhederne overalt ved hjælp af fjernbetjening i GSM-netværket.

GSM-baseret køretøjsbrændstofdetekteringssystem med SMS-indikation

Dette projekt designer et detektionssystem til brændstoftyveri ved hjælp af GSM. Dette projekt bruges i biler, cykler osv. Dette projekt er designet med et GSM-modem, der bruges til at sende en SMS til køretøjets ejer vedrørende brændstofstyveri. Så dette projekt bruges til at overvinde denne situation.

Dette projekt bruger en niveausensor til at detektere benzinniveauet i køretøjstanken. Hvis benzinniveauet falder et fast niveau, giver niveausensoren et specifikt signal til mikrokontrolleren, så denne mikrocontroller aktiverer summeren og sender en SMS til køretøjets ejer.

GSM-baserede projektideer

Listen over nogle flere GSM-projektidéer til ingeniørstuderende er anført nedenfor. Følgende GSM-projekter er mere nyttige til valg af emne for sidste års ingeniørstuderende til forskellige strømme som ECE, EIE, EEE osv.

GSM-baserede projekter

GSM-baserede projekter

 1. Propellervisning af tid / meddelelse
 2. Et trådløst automatsystem baseret på GSM
 3. Industriel automatisering med feedback-kontrolsystem ved hjælp af DTMF GSM-teknologi
 4. Kropstemperatur og elektrokardiogramovervågning ved hjælp af et SMS-telemedicinsk system
 5. Hjemmesikkerhed og automatisering ved hjælp af GSM.
 6. SMS-baseret AC-kontrol.
 7. SD-kort Enhedsdriver til den mobile platform.
 8. Indtrængningsdetektion ved hjælp af RFID med en adgangskode fra GSM
 9. Sporing af køretøjsposition ved hjælp af GSM-modem
 10. GSM-baseret IVRS-system
 11. Intelligent quizserver baseret på GSM-teknologi.
 12. Intelligent mobiltelefon med GPS-aktiverede funktioner.
 13. Mikrocontroller og GSM-baseret automatisk vandingskontrol.
 14. GSM-baseret trådløs understation Fuse er en blæst indikator
 15. SMS-baseret vandingssystem
 16. GSM mobilbaseret enhedsovervågnings- og kontrolsystem
 17. Sporingssystem til jernbaneulykker
 18. Flerbruger digital rest
 19. Multifunktionelt sikkerhedssystem ved hjælp af GSM.
 20. GSM-baseret øjeblikkelig registrering af køretøjsregistreringsoplysninger er meget nyttigt for trafikpolitiet
 21. Overvågnings- og styringssystem til husholdningsapparater ved hjælp af GSM med hegn automatisk advarsler
 22. Automatiseret elektrisk faktureringssystem
 23. Mobiltelefonstyret landrover med cam.
 24. Indbygget og GSM-baseret IA-mærkeovervågningssystem.
 25. Indlejret og GSM-baseret intelligensvandingssystem.
 26. Styring af husholdningsapparater med et sikkerhedssystem.
 27. GSM-baseret patientsporingssystem.
 28. Automatisk registrering af taxatur og indikationssystem via GSM.
 29. System til registrering af gaslækage ved hjælp af GSM.
 30. Køretøjssikkerhedssystem med en alkoholdetektor.
 31. SMS-baseret vejrovervågningssystem.
 32. Interaktivt stemmesvar (IVR) -system
 33. GSM-baseret skolebørns sikkerhedssystem baseret på RFID.
 34. Hjemmeautomatisering i realtid baseret på GSM og trådløs ZigBee
 35. Kreditkortsikkerhed i en applikation i realtid ved hjælp af GSM-teknologi
 36. GSM-baseret digitalt opslagstavle med visning på GLCD-skærm
 37. GSM-baseret digitalt opslagstavle med skærm på pc-skærm
 38. GSM / GPRS-baseret digitalt opslagstavle med display på rulle-LED-skærm
 39. SMS-baseret SCADA-implementering til industrielle applikationer med et hegn-sikkerhedssystem
 40. Dual GSM-modemsbaseret vandingspumpestyring til analfabeter
 41. SMS-baseret opslagstavle ved hjælp af GSM & LCD med periodeklokke
 42. Sikkerhed Integreret system baseret på trådløs adgangsprotokol til industrielle applikationer med SMS-alarmsystem ved hjælp af GSM-modem
 43. Fase overvågning motorovervågning og autostyring baseret på GSM-teknologi
 44. GSM-baseret forudbetalt energimåler med lavbalancealarm
 45. Temperaturbaseret blæserhastighedsregulator og SMS-alarmer ved hjælp af GSM-modem
 46. UPS-batteriovervågningssystem over GSM til systemer med høj tilgængelighed (bank / finans / medicinsk osv.)
 47. Smartkort og GSM-baseret avanceret sikkerhedssystem
 48. Avanceret realtids fjernbetjening LED rulle opslagstavle ved hjælp af GSM med SMS
 49. Stemmestyret kontrolapparat til husholdningsapparater
 50. GSM og GPS-interface til menneskeligt sporingssystem
 51. Bekræftelse af ordre via SMS-printer
 52. Automatisk geo-positionering og SMS-alarmer om vejtrafiktæthed
 53. SMS-baseret DC Motor Speed ​​Controller med adgangskodebeskyttelse
 54. EKG-dataoverførsel via GSM-netværk
 55. SMS-baseret fjern-SIM-korts adressebogsadgangssystem
 56. Stemme muliggør skift af enheder til fysisk udfordrede og nødalarmer via SMS
 57. Hjemmesikkerhedssystem baseret på LPG-gas-, røg- og brandsensorer med SMS-baserede alarmer
 58. Digital brændstofniveauindikator med sporingssystem til køretøjet ved hjælp af GSM
 59. Automatisk - Fase-alarmmeddelelse med Microcontroller-baseret vandingssystem
 60. Design af intelligent mobilkontrolsystem baseret på ARM
 61. GSM-mobilbaseret bilsikkerhedssystem
 62. SMS-baseret hjemmeautomatiseringssystem
 63. GSM-baseret hastighedskontrol af enfaset induktionsmotor
 64. GSM-baseret hastighedskontrol og beskyttelse af trefaset induktionsmotor
 65. SMS-baseret sikkerhedssystem
 66. GSM-styret industriel monitor / controller
 67. Opkaldsbaseret controller til hjemmet
 68. Oplysninger om sikkerhedsbrud for uautoriseret adgang baseret på mobil
 69. Mobilt og chipkortbaseret afstemningssystem
 70. Efterbetalt energimateriale ved hjælp af GSM
 71. Solbaseret mobiltelefonoplader med møntbetalingssystem
 72. Statistisk analyse af vejrudsigter i udendørs spilstadioner
 73. Udvikling af fjernovervågningssystem til køleopbevaring (IEEE)
 74. Overvågningssystem for vindkraftproduktion baseret på trådløst sensornetværk
 75. Jernbaneantenkollisionssystem ved hjælp af GPS
 76. GSM-baseret industriel fejldiagnose
 77. Avanceret køretøjssikkerhedssystem med tyverikontrol og ulykkesmeddelelse
 78. Daglig SMS-rapport baseret forudbetalt energimåler
 79. Ulykkesdetekteringssystem
 80. Microcontroller-baseret indbygget feedback-styringssystem med lukket kredsløb ved hjælp af GSM-teknologi

Således handler det alt om en oversigt over GSM-projekter for sidste års ingeniørstuderende. GSM-teknologi er meget populær og nødvendig kommunikation i flere applikationer som i tilfældet med GSM-teknologi i medicinske tjenester . Vi håber, at disse GSM-baserede elektronikprojekter giver en god idé om listen over GSM-baserede projekter til sidste års ECE-ingeniørstuderende.