Sådan skiftes to batterier manuelt ved hjælp af Opto Coupler

Sådan skiftes to batterier manuelt ved hjælp af Opto Coupler

Den følgende artikel, der forklarede et dobbeltbatteri-relæ-kredsløb, blev anmodet om af Mr.Raja, så det kunne blive muligt at skifte automatisk mellem hans gamle og nye inverterbatterier, hvilket eliminerer manuelle indgreb. Lad os læse det i detaljer.



Tekniske specifikationer

'JEG købte et nyt 12v 110 Ah blybatteri til DC-belysningssystemet.

Jeg havde endnu et 12v 110ah batteri, der er cirka 8 år gammelt. (som er tilsluttet tidligere i det samme belysningssystem i mit hus selv). Men den gamle har cirka 25ah kapacitet, som jeg beregnet.





Men det er ikke tilstrækkeligt at lyse lys i ca. 5 timer om natten. (Dvs. fra 18:00 til 23:00) Så jeg vil bruge gammelt og nyt batteri. Men jeg kan ikke slutte sig til dem parallelt, da den gamle måske tager opladning fra det nye batteri, hvilket reducerer levetiden for det nye (som jeg tror)

Derfor bruger jeg i øjeblikket en 'To-vejs' switch til at tænde og slukke mellem gammelt og nyt batteri. Når belysningssystemets controller viser rødt lys, dvs. ved ca. 11,5 v, betjener jeg manuelt tovejskontakten for at tænde det nye batteri.



Giv mig nu kredsløbet for at tænde og slukke mellem to batterier på en sådan måde, at belysningssystemet oprindeligt fungerer med gammel bty, og da spændingen på gammel bty falder (under 11,5 v), skal du kun tænde til ny .. Takker dig'

Designet

Den designede idé om det foreslåede dobbelte batteriskiftekredsløb eller ret gamle til nyt batteriskiftekredsløb kan forstås med følgende punkter:

Med henvisning til kredsløbsdiagrammet ser vi en IC 4017, der fungerer som en sekvensskifte eller switcher.

IC'en skifter sin output fra pin nr. 3 til pin nr. 2 og derefter til pin nr. 4 som svar på hver positive puls ved dens indgangsstift nr. 14.

pin nr. 4 på IC'en er blevet forbundet til reset-pin nr. 15 på IC'en, betyder det øjeblik, den logiske sekvens når pin nr. 4, bliver sekvensen nulstillet tilbage til pin nr. 3, så cyklussen kan gentages.

Her stammer inputpulsen fra advarselsindikatoren for lavt batteri fra det eksisterende inverter-system.

LED-lyset fra advarslen om lavt batteri er integreret i en LDR ved hjælp af en lysfast slange.

Først når strømmen tændes, nulstiller 1uF kondensatoren IC'en, så den logiske sekvens starter fra pin nr. 3.

Relæet forbliver på dette tidspunkt forbundet med sin N / C-pol, der forbinder det gamle batteri positivt med inverteren.

Inverteren begynder at fungere og tømmer det gamle batteri

Når tærsklen til lavt batteriniveau er nået, lyser lysdioden for inverter med lavt batteri, hvilket øjeblikkeligt sænker den lukkede LDR-modstand, der leverer en positiv puls til ICens pin nr. 14.

IC reagerer og skifter den logiske sekvens fra pin nr. 3 til pin nr. 2.

Da pin nr. 2 på IC'en er forbundet til relædriver-transistoren, aktiveres relæet straks og skifter det nye batteri til handling gennem dets N / O-kontakter.

Det nye batteri, der er fuldt opladet, slukker for indikatorlampen for lavt batteri, IC'en går i standby-position, der holder situationen intakt .... indtil det nye batteri også når en lav batteritilstand, tænder LED'en og nulstiller IC'en til dets oprindelige position.

Cyklussen gentages derefter og producerer de krævede automatiske dobbeltbatteriomskiftningshandlinger.




Tidligere: Oprettelse af et multifunktionelt vandniveau-controller kredsløb Næste: Mobiltelefon nødopladerpakke ved hjælp af Ni-Cd-batterier