Hvad er en feedbackforstærker: Typer, egenskaber og applikationer

Hvad er en feedbackforstærker: Typer, egenskaber og applikationer

An forstærker kredsløb bruges simpelthen til at øge signalets styrke. Skønt indgangssignalstyrken kan forstærkes under forstærkning, uanset om den inkluderer information ellers information med noget støj. Denne støj kan introduceres i forstærkere på grund af deres stærke tendens ellers er magnetiske såvel som elektriske felter. Således er hver forstærker med høj forstærkning ansvarlig i sin udgang til at tilvejebringe støj sammen med signalet, hvilket er meget nødvendigt. I forstærkerkredsløb reduceres støjniveauet signifikant ved hjælp af negativ feedback ved at indføre en outputfraktion inden for fasemodstand mod indgangssignalet. Denne artikel diskuterer en oversigt over hvad er en feedbackforstærker , typer og topologier.Hvad er en feedbackforstærker?

Det feedbackforstærker kan defineres som en forstærker, der har feedback bane, der findes mellem o / p til input. I denne type forstærker er feedback den begrænsning, der beregner summen af ​​feedback givet i den følgende forstærker. Feedbackfaktoren er forholdet mellem feedback-signalet og indgangssignalet.


Feedbackforstærker

Feedbackforstærker

Typer af feedbackforstærker

Proceduren for at indføre en enheds outputenergifraktion fra tilbage til i / p kaldes feedback. Dette bruges hovedsageligt til at reducere støj såvel som til at gøre betjening af en forstærker er konstant. Dette forstærker kan klassificeres i to typer baseret på feedback signal hjælper som positiv & negativ feedbackforstærker .

Positive og negative forstærkere

Positive og negative forstærkere1.) Positiv feedbackforstærker

Den positive feedback kan defineres som når feedbackstrømmen ellers anvendes spænding til at øge i / p-spændingen, så navngives den som positiv feedback. Direkte feedback er et andet navn på denne positive feedback. Fordi positiv feedback genererer unødvendig forvrængning, bruges den ikke ofte i forstærkere. Men det forstærker den originale signaleffekt og kan bruges i oscillatorkredsløb.

2.) Negativ feedbackforstærker

Den negative feedback kan defineres, som hvis feedbackstrømmen ellers kan anvendes spænding til reduktion af forstærkeren i / p, kaldes den som negativ feedback. Invers feedback er et andet navn på denne negative feedback. Denne form for feedback bruges regelmæssigt i forstærkerkredsløb.

Feedbackforstærker Topologier

Der er fire grundlæggende forstærker topologier til tilslutning af feedback-signalet. Både strømmen såvel som spændingen kan være feedback mod indgangen i serie ellers parallelt.


Feedbackforstærker Topologier

Feedbackforstærker Topologier

  • Spændingsserie Feedbackforstærker
  • Spændingsshunt-feedbackforstærker
  • Nuværende serie feedbackforstærker
  • Nuværende Shunt Feedback-forstærker

a.) Spændingsserie Feedbackforstærker

I denne type kredsløb kan en del af o / p-spændingen påføres indgangsspændingen i serie gennem feedback-kredsløbet. Blokdiagrammet for spændingsserie feedback-forstærker er vist nedenfor, hvorved det er tydeligt, at tilbagekoblingskredsløbet er placeret i shunt ved hjælp af udgangen, selvom det er i serie ved hjælp af indgangen.

Når feedback kredsløb er allieret i shunt gennem output, så reduceres o / p-impedansen, og i / p-impedansen forstørres på grund af serieforbindelsen med indgangen.

b.) Spændingsshunt-feedbackforstærker

I denne type kredsløb kan en del af o / p-spændingen påføres indgangsspændingen parallelt med gennem feedback-kredsløbet. Blokdiagrammet for feedback shunt-forstærker er vist nedenfor, hvorved det er tydeligt, at feedback-kredsløbet er placeret i shunt ved hjælp af både output og input.

Når feedback-kredsløbet allieres i shunt gennem o / p såvel som indgangen, reduceres både o / p-impedansen og i / p-impedansen.

c.) Nuværende serieforstærker

I denne type kredsløb påføres en del af o / p-spændingen i / p-spændingen i serie gennem feedback-kredsløbet. Blokdiagrammet for aktuelle serie feedback-forstærker er vist nedenfor, hvorved det er tydeligt, at feedback-kredsløbet er placeret i serie ved hjælp af både output og input.

Når feedback-kredsløbet er allieret i serie gennem o / p såvel som input, så øges både o / p-impedansen og i / p-impedansen.

d.) Nuværende Shunt Feedback-forstærker

I denne type kredsløb påføres en del af o / p-spændingen i / p-spændingen i shunt gennem feedback-kredsløbet. Blokdiagrammet for nuværende shunt feedback-forstærker er vist nedenfor, hvorved det er tydeligt, at feedback-kredsløbet er placeret i shunt ved hjælp af både output og input.

Når feedback-kredsløbet allieres i serie gennem o / p dog parallelt med indgangen, øges o / p-impedansen, og på grund af den parallelle forbindelse med i / p reduceres i / p-impedansen.

Forstærkeregenskaber

Det forstærkeregenskaber som er påvirket af forskellige negative tilbagemeldinger er anført i følgende tabel.

Feedback topologi Inputmodstand

Outputmodstand

Spændingsserie

Stiger

Rif = Ri * (1 + A * β)

Fald

Ro = Ro / (1 + A * β)

Nuværende serieStiger

Rif = Ri * (1 + A * β)

Stiger

Rof = Ro * (1 + A * β)

Nuværende Shunt

Fald

Rif = Ri / (1 + A * β)

Stiger

Rof = Ro * (1 + A * β)

Spændingsshunt

Fald

Rif = Ri * (1 + A * β)

Fald

Ro = Ro / (1 + A * β)

Fordele og ulemper

Fordelene ved denne forstærker inkluderer følgende.

  • Forstærkerens forstærkning kan stabiliseres af den negative feedback
  • De særlige feedback-konfigurationer kan øges med inputmodstanden.
  • Outputmodstanden reduceres for bestemte feedback-konfigurationer.
  • Driftspunktet er stabiliseret.
  • Ulempen ved denne forstærker er en forstærkningsreduktion.

Anvendelser af feedbackforstærker

Det applikationer med negativ feedbackforstærker inkluderer følgende.

Således handler det hele om feedbackforstærker, typer og topologier . Fra ovenstående information kan vi endelig konkludere, at når den positive feedback øger forstærkerens forstærkning, har den nogle ulemper som stigende forvrængning såvel som usikkerhed. På grund af disse ulemper anbefales denne form for feedback ikke til forstærkerne. Så når den positive feedback er tilstrækkelig stor, dirigeres den til svingninger. Tilsvarende når gevinsten på negativ feedbackforstærker reduceres, vil der være flere fordele ved lignende Stabilitet ved forstærkning forbedres, støj- og forvrængningsreduktion, i / p-impedansforøgelse, nedsættelse af o / p-impedans. På grund af disse fordele bruges denne form for feedback ofte i forstærkere.