Autoklavevarmer Controller Circuit

Autoklavevarmer Controller Circuit

I denne artikel lærer vi, hvordan man laver et simpelt og nøjagtigt autoklav-varmekontrolkredsløb med timer. Ideen blev anmodet om af Mr. Rajjab.Kredsløbsmål og krav

  1. Dette er Rajab Ali fra Afghanistan. Vi har brug for et kredsløb til styring af en autoklave til sterilisering på hospitalet, maskinen fungerer som.
  2. når startcyklus trykkes på startknappen, skal den tænde for tre vandvarmere (30_60 ampere) efter at have nået 2,2 bar tryk fra vanddamp, så fortsætter kredsløbet med en varmelegeme og slukker for to varmeapparater for at kontrollere trykket mellem 1,8 og 2,2 bar i 20 mere minutter.
  3. Hvis der er nogen mulighed for at justere, er tiden stor.

Designet

Normalt styres autoklaver ved hjælp af timere, men ifølge anmodningen her skal systemet styres ved at registrere damptryk såvel som gennem en justerbar timer .

For at føle trykket kan vi bruge en slags ventilventilomskifter til at udløse de forskellige varmeapparater i den foreslåede elektroniske autoklav varmelegeme controller , timer kredsløb.

Kredsløbet og beskrivelsen til autoklavcontrolleren kan ses nedenfor:Kredsløb

Kredsløbet består grundlæggende af to sektioner, en transistorlås og en IC 4060 timer-trin.

Når der trykkes på eller tændes på tænd / sluk-knappen, transistorlåsekredsløb yderst til venstre for designet skiftes øjeblikkeligt TIL at tænde PNP BC557.

BC557-udløsningen gør to ting, den aktiverer det tilknyttede relæ (relæ nr. 1), hvis kontakter tænder for to varmeapparater blandt de tre, og næste det positive fra BC557-samleren blokerer pin nr. 12 af IC 4060 hæmmer dens optælling.

Med sin pin # 12 blokeret er IC 4060 deaktiveret og sat i standby-position, hvilket gør sin pin # 3 inaktiv, og den tilsluttede BC547-transistor er også, hvilket betyder, at den næste BC547 er tændt sammen med relæet. Dette relæ (relæ nr. 2) tænder og bliver ansvarlig for at tænde en af ​​varmeapparaterne blandt de angivne 3 varmeapparater.

Således er tænd / sluk-kontakten TIL alle de tre varmeapparater tændt, to gennem relæ nr. 1 og en gennem relæ nr. 2.

Når autoklavens temperatur stiger, stiger dens damptryk også ved det specificerede 2,2 bar tryk, og der startes et ventilbaseret tryk.

For at integrere denne trykafbryder med vores kredsløb bruger vi en magnetisk reed-afbryder, som man kan se yderst til venstre på figuren, der er forbundet over basen og emitteren på BC547, der er forbundet med låsekredsløbstrinnet.

Magneten kan være fastgjort med ventiludløseren gennem en eller anden passende mekanisme, således at denne magnet ved det nævnte tærskeltryk skubbes tæt mod reed-switch-indretningen.

Når dette sker, forbindes rørkontakterne og kortslutter basen på den relevante BC547 til jordbrydende låsen og slukker derefter den tilsluttede BC557 i låsetrinnet.

Denne handling slukker øjeblikkeligt relæ nr. 1 sammen med de tilsluttede to varmeapparater.

Ovenstående funktion lukker også det positive fra pin nr. 12 på IC4060, hvilket gør det muligt at initialisere sin optællingsproces, og IC begynder at tælle.

Efter den forudbestemte tidsslot, som indstillet af den tilknyttede 1M potte og 1uF kondensatoren, forløber tidsperioden for IC, hvilket får et positivt til at dukke op ved sin pin # 3, som aktiverer den tilsluttede BC547.

Denne aktivering slukker igen den anden BC547, hvilket får relæ # 1 til at slukke sammen med det sidste varmelegeme, der er tilsluttet på tværs af dets kontakter.

Dette slukker til sidst alle de tre varmeapparater i den nøjagtige rækkefølge, som brugeren anmoder om.

Det foreslåede autoklavcontroller-timer-kredsløb kan betjenes ved hjælp af en hvilken som helst standard 12V AC / DC-adapter.

Forsinkelsesberegning

Til bestemmelse af forsinkelsesniveauerne kan følgende formler anvendes:

f (osc) = 1 / 2,3 x Rt x Ct

2.3 er et konstant udtryk og kræver ingen opmærksomhed.

For at sikre, at outputforsinkelserne gives på et ensartet niveau, skal følgende kriterier være opfyldt:

Rt<< R2 and R2 x C2 << Rt x Ct.
Forrige: PWM-styret spændingsstabilisatorkredsløb Næste: Test af generatorstrøm ved hjælp af Dummy Load