Solar vandvarmer kredsløb med batterioplader

Solar vandvarmer kredsløb med batterioplader

Den foreslåede solvandvarmer med batteriopladerkontrolkredsløb forklarer en enkel metode til at udnytte den overskydende solenergi fra et solpanel til opvarmning af vand i vandtanke eller svømmehaller eller fjerkræægkamre. Normalt fungerer kredsløbet også som en automatisk solcellelader og strømmer samtidig husholdningsapparater.Forståelse af solopladning

Solenergi er rigeligt tilgængelig over hele kloden, og den er gratis at bruge. Det handler om at lægge en solenergisamler eller blot et solcellepanel og udnytte den tilgængelige ressource.

I denne blog og på mange andre sider er du måske stødt på forskellige effektive solcelleladerkredsløb. Imidlertid taler disse kredsløb generelt om at bruge solpanelet til at erhverve elektrisk energi.

Mens de fungerer, stabiliserer de involverede regulatorer / opladere solspændingen, så udgangsspændingen bliver egnet til det tilsluttede batteri, som normalt er et 12V blybatteri.

Da et solpanel normalt er designet til at generere spændinger på over 12V, dvs. omkring 20 til 30 volt, forsømmer stabiliseringsprocessen fuldstændigt den overskydende spænding, som enten shuntes til jorden eller annulleres gennem elektroniske kredsløb.I denne artikel lærer vi en enkel metode til at konvertere overskydende solenergi til varme, selv under opladning af et batteri og betjening af husholdningsapparater sikkert sammen.

Kredsløbets funktion kan forstås med følgende punkter:

Brug af overskydende ubrugt solenergi til opvarmning af vand

Lad os antage, at i det givne solvandvarmer med kredsløbsdiagram til batteriopladerkontroller, antager det vedhæftede solpanel at generere omkring 24V.

I diagrammet kan vi se et par opamper placeret mellem solindgangen og batteriopladningsstikket.

Opampen til venstre er grundlæggende indstillet til at tillade den specificerede opladningsspænding til højre trin.

For et 12V batteri ville denne spænding være omkring 14,4V.

RV1 justeres derfor således, at output fra opampen bliver høj, hvis indgangsspændingen overstiger 14,4V-mærket.

Opampen til højre er betegnet som overladningsafbrydelsestrinet, som er ansvarlig for overvågning af batteriets opladningsspænding og afskæres, når den øvre tærskel er nået.

Dette sker, når U1B's ikke-inverterende input registrerer den højere tærskel og lukker den positive bias til mosfet, som igen afbryder strømmen til det tilsluttede batteri.

Den belastning, der i det væsentlige er en inverter, forbliver dog i drift, da den nu begynder at få strømmen fra det opladede batteri.

I løbet af kurset, hvis spændingen falder selv med nogle få spændinger, vender U1B sin output tilbage til logisk høj, og batteriet begynder igen at blive opladet, samtidig med at de tilsluttede apparater forbliver i drift via den fælles panelspænding.

I mellemtiden som diskuteret i de foregående linjer overvåger U1A panelspændingen, og ligesom U1B, når den øjeblikkeligt registrerer panelspændingen, der overstiger 14,4-mærket, skifter den sin udgang til logisk høj, så de tilsluttede transistorer straks tændes.

En jævnstrømsvarmerespole kan ses fastgjort på tværs af samleren og positiv af transistoren.

Når transistoren leder, shuntes spolen over den direkte panelspænding, og derfor begynder den straks at blive varm.

Spolens lave modstand trækker meget strøm fra panelet, hvilket tvinger spændingen til at falde under det indstillede 14.4-niveau for U1A.

I det øjeblik dette har tendens til at ske, vender U1A tilbage til situationen og afbryder forsyningen til transistorer, og processen svinger hurtigt, således at spændingen, der tilføres batteriet, forbliver inden for 14,4V-mærket, og i processen klarer varmespolen at forblive aktiv således at dens varme bliver anvendelig til ethvert foretrukket formål.

Diagram for solvarmeren med kredsløb til batteriopladeren
Forrige: H-Bridge inverter kredsløb ved hjælp af 4 N-kanal Mosfets Næste: Automatisk mikro-UPS-kredsløb