Hvad er et atom: struktur og dens egenskaber

Hvad er et atom: struktur og dens egenskaber

Et atom er til stede i alt, hvad vi observerer omkring os. Hver levende skabning og ikke-levende ting er sammensat af atomer, hvor ikke-levende ting består af sagen. Men atomet er den grundlæggende byggesten i materien. Så alt er sammensat af atomer. Udtrykket 'Atom' er et græsk ord, og betydningen af ​​dette udtryk er udelelig. Grækerne mente, at stof kan gå ned i ekstremt små usynlige partikler, der er kendt som atomer. Begrebet atom er beskrevet af græske filosoffer, nemlig Democritus & John Dalton. En filosof som Democritus har forklaret materiebegrebet og også projiceret, at alt materiale består af sagen. Han bekræftede atomer bevæger sig konstant, usynlige, små partikler, der er forskellige i kontur, dimension og temperatur & kan ikke knuses. Denne artikel diskuterer en oversigt over atomstrukturen.Hvad er et atom?

Definition: De grundlæggende enheder af stof såvel som den vigtige struktur af elementer , kaldes atomer. Da navnet er taget fra det græske ord for uopløselig, da atomerne er de mindste ting, der er tilgængelige i rummet og ikke kunne adskilles. Disse er opfundet med tre partikler som elektroner, protoner og neutroner, som er skabt med selv mindre partikler, nemlig kvarker. De vigtige elementer er brint, helium, nitrogen, jern, kulstof, klor, aluminium og guld.


Atom

Atom

Atomstruktur

Atomstrukturen inkluderer hovedsageligt to regioner, nemlig centerregionen og den ydre region. Atomets centrumregion (kerne) inkluderer protoner og neutroner, mens den ydre region inkluderer elektroner i kredsløb i regionen af ​​kernen. Massen af ​​protoner og neutroner i kernen har ca. 1,67 × 10-24 gram. Hver elektron i det ydre område har en -ve-ladning (-1), der svarer til + ve-ladningen (+1) for en proton.

Atomstruktur

AtomstrukturElementerne som neutroner er uopladede, de findes i kernen. Atomer er de mindste enheder, der har forskellige grundlæggende kemiske egenskaber. Atomer smelter sammen for at danne molekyler for at interagere med faste stoffer, væsker eller gasser. For eksempel kan vand være sammensat af ilt- og brintatomer, og begge atomer kombineres til dannelse af vandmolekyler.

Elektronmassen er meget mindre sammenlignet med protoner som 9,11 × 10-28 gram. Forskere identificerer denne mængde masse som 1 AMU (atommasseenhed) ellers 1 Dalton. Således donerer de ikke meget elementets samlede atommasse. I atommasse er det normalt at se bort fra massen og massen af ​​elektronen af ​​atomer kan beregnes ud fra nej. af protoner og neutroner.

Elektroner donerer meget til atomens ladning, fordi hver elektron har en negativ ladning -1), der er lig med den positive ladning (+1) af en proton. I neutronatomer svarer de kredsløbende elektroner omkring kernen til nej. af protoner i kernen.


  • Den partikellignende protonladning er +1, massen er 1amu og ligger i kernen.
  • Den partikellignende neutronladning er 0, massen er 1 amu og ligger i kernen.
  • Den partikellignende elektronladning er -1, massen er 0 og er placeret i orbitaler.

Atomenergi

I 1930-1940 fandt forskere, at hvis bomben uran inklusive en neutron, så vil kernen opdele sig i to typer. Når dette sker, kan energi frigøres, kendt som nuklear fission.

Den første kernefission blev brugt i atombomber. I anden verdenskrig kastede amerikanerne disse bomber over det japanske land. Atombomberne producerede så meget energi for at dræbe tusinder af mennesker. Derefter undersøgte forskere, hvordan denne energi kunne udnyttes på en ikke-voldelig måde. I år 1950 blev den første atomreaktor designet, og de genererer energi ved at dele atomer.

Egenskaber ved et Atom

Egenskaberne for et atom inkluderer atomnummer, elektrisk ladning, størrelse, radioaktivitet, atommasse, subatomære grundstoffer, kræfter i atomet, atomstabilitet, kernekraften, atomer, molekyler og materie i bulk.

Atom nummer

Atomtallet er intet andet end protonetallet i atomet. For eksempel er atomnummeret for brint 1, så det inkluderer en proton. I naturen kan der også findes elementer med 92 automatiske numre, fordi disse er dannet af forskere i et laboratorium ..

Atommasse

Nej. af protoner og neutroner til stede i et atom er kendt som atommasse. Atomer med et lignende element har et lignende nr. af protoner. Nogle gange har de flere neutroner, så en sådan type atomer kaldes isotoper.

For eksempel inkluderer element som hydrogen 3 isotoper. Normalt inkluderer den 1 proton og 1 neutron. I nogle tilfælde kan vi finde brintisotoper inklusive 2 eller 3 neutroner, men de har også kun en proton.

I lettere grundstoffer inkluderer hvert atoms kerne det samme nr. af neutroner og protoner, mens de i tungere elementer inkluderer færre protoner end neutroner. For eksempel inkluderer uran 92 protoner og 146 neutroner, uranets atommasse er 238.

Elektrisk ladning

Normalt kan et atom være neutralt elektrisk. Det kan dog miste eller vinde elektroner, når det kolliderer med nye atomer. Når dette vinder eller taber, kaldes en elektron som en ion der inkluderer en elektrisk opladning. Når et atom mister elektroner, bliver det positive ioner, mens atomet får elektroner, så bliver det en negativ ion.

Radioaktivitet

Kernen i nogle atomer vil blive ændret naturligt er kendt som radioaktiv. Når en kerne ændres, vil den producere stråler. De radioaktive grundstoffer i naturen er radium eller uran.

Ofte stillede spørgsmål

1). Hvad er et atom?

Et atom er en grundlæggende del af materien og består af tre små typer partikler som protoner, elektroner og neutroner.

2). Hvad er de forskellige typer atomer?

De er stabile, isotoper, radioaktive, ioner og antimateriale.

3). Kan vi se atomer?

Nej, de er usynlige

4). Hvad er centrum for et atom?

Midten af ​​et atom kaldes kerne, der inkluderer protoner og neutroner.

5). Hvad er størrelsen på et atom?

Atomets størrelse er 100 picometer

Således handler det hele om en oversigt over atomstrukturen . Det er det mest vigtige element i dagligdagen. Alle elementerne er opfundet med atomfysik, som inkluderer elektroner, protoner og neutroner. Verden består af stof og stof består af atomer. Derfor består hele universet af atomer. I øjeblikket er atomfysik et af de mest betydningsfulde emner, fordi det har myndighed til at kontrollere samfundet i nutiden eller fremtiden. Her er et spørgsmål til dig, hvem opfandt et atom?