Top 15 elektronikprojektideer til ingeniørstuderende

Top 15 elektronikprojektideer til ingeniørstuderende

Behovet for løbende udforskning og innovation er kritisk i nutidens ingeniørverden, og det kræver det højeste niveau af kreativitet. Ingeniørprojekter gives til el- og elektronikstrømstuderende for at forbedre og oprette et køreplan i begyndende ingeniører, hvis viden om forskning ofte er begrænset.Vores hovedfokus er på international udvikling og tendenser inden for teknik. Ved hjælp af ingeniørprojekter forsøger vi at forklare behovet for konceptuel læring og implementering - snarere end blot studiet af teori for at bevare viden.


De delte erfaringer og viden inden for applikationer stimulerer studerende gennem ny og innovativ tanke, hvilket provokerer levering af innovation og revolutionerende projekter.

Gå ikke glip af: Seneste elektronikprojektideer til ingeniørstuderende .

Liste over de bedste elektroniske projektideer til ingeniørstuderende

Seneste idéer til elektronikprojekter

Seneste idéer til elektronikprojekter1. Digital kodelås med LCD og tastatur ved hjælp af 8051 Mikrocontroller

I dette ingeniørprojekt er en digital lås designet ved hjælp af en AT89C2051 'LCD som skærm og et tastatur bruges til at indtaste værdierne. Projektkoden er skrevet på “C” -sprog. Det er et simpelt projekt, der hjælper med at forhindre hacking. Grundlåsen består af 5 cifre, og hovedlåsen består af 10 cifre.

Det er ikke en simpel opgave for enhver hacker at bryde igennem dette sikkerhedssystem. For at indtaste sikkerhedscifrene 4 til 3 bruges tastaturet, og inputværdierne vises for brugeren på en 2 til 16 LCD-skærm. En pin tildeles som output for at aktivere og deaktivere sikkerhedslåsen.


2. Magnetisk levitationskredsløb

Dette er et ukompliceret magnetisk levitationsdiagram, der hænger genstande op i en forudbestemt afstand under en elektromagnet. Logikken eller videnskaben bag på den er at levere en magnetisk kraft, der er lige og modsat tyngdekraften på objektet.

De to kræfter blev anvendt for at annullere hinanden, og objektet forbliver hængende i luften. Fornuftigt gøres dette af et kredsløb, der nedsætter elektromagnetkraften, når en genstand kommer for nærliggende og hæver den, når genstanden er langt uden for området.

3. Antikollisionssystem til tog

Disse dage er flere nye systemer opfundet for at undgå togkollisioner. Dette ingeniørprojekt er en sådan måde at begrænse togkollisionerne. I dette projekt er mikrocontrolleren forenet med GPS-modemet, GSM-modemet eller mobiltelefonen. GPS-modem vil opdage de aktuelle placeringer af toget via satellit. Tastaturet og displayskærmen bruges også sammen med controlleren for at gøre det lettere for brugeren.

GSM-mobiltelefon bruges til at give passende oplysninger via SMS til chaufførerne i toget såvel som til de kontrollerende kabiner. Ved hjælp af dette projekt kan lokomotivførerne få klar og opdateret signalinformation, og kollisionerne kan undgås.

I dette projekt er en mikrokontroller er vedhæftet med et display (LCD-skærm), tastatur, hukommelseskort og GPS-modtager. Det specifikke tog vil have en GPS-modtager med en mikrocontroller sammen med en GSM-mobil eller et modem.

4. Intelligent belastning med GSM

Det er meget nødvendigt at integrere et automatisk system i hver maskine, da det hjælper med at spare meget tid brugt på det. I produktionsenheder, hvor kontrollen opretholdes over strømforbruget, dvs. under den forudbestemte maksimale efterspørgsel, er det et stort problem.

Hvis det forudbestemte maksimale forbrug går ud over grænsen, skal produktionsenhederne straffe elafdelingen. Derfor en automatiseringsmetode er nødvendigt for at løse problemet. Det maksimale behov defineres som strømproduktet og spændingen, der er brugt af belastningerne.

Betydningen af ​​det maksimale behov svinger for forskellige understationer afhængigt af belastningen. Den kollektive maksimale efterspørgsel er den øjeblikkelige gennemsnitlige værdi af den maksimale efterspørgsel. I dette projekt er mikrokontrolleren forbundet med et GSM-modem og RTC. For at gøre det lettere for brugeren er LCD-skærmen også forbundet med mikrokontrolleren. Derfor er de kritiske og ikke-kritiske belastninger koblet gennem relæer.

5. Tongue Motion Controlled Wheel Chair

TDS (tungedrevsystem) er en tungedrevet diskret støttende teknologi, som fremadrettet kan give mennesker med brutale handicap en vellykket computertilgængelig og miljøvenlig kontrol. Det omdanner brugernes hensigter til kommandoer til kontrol ved at registrere og kategorisere deres frivillige tunge bevægelse ved hjælp af en lille stabil magnet, placeret på tungen og en samling af magnetiske sensorer samlet på en modtager uden for munden. Vi har udviklet og anvendt fire kontroltaktikker til at køre en PWC (en elektrisk kørestol) ved hjælp af en ekstern TDS-model.

Gå ikke glip af: Bedste idéer til miniprojekter til ingeniørstuderende .

6. GSM Advanced Wireless Earthquake Alarm System til tidlig advarsel

Dette projekt forklarer systemets strukturelle design til et routing- eller navigationsværktøj til synshandicappede ved hjælp af GSM-kommunikation . Hovedkomponenterne er en multisensorisk struktur (inklusive stereoanlægssyn, lokalisering af høreområdet og sensorer til bevægelse), en kortlægger, en alarmerende mekanisme og en konkret grænseflade mellem menneske og maskine.

Adskillige navigationsværktøjer er også tilgængelige for blinds, men disse værktøjer fungerer ikke til lokal stifindning, kollisionsundgåelse osv. Hovedformålet med dette projektforskning er at udvikle en bærbar enhed, der hjælper blinde med at nå sine lokale retningsfindende opgaver .

7. GSM Autonom BIL Parkering

GSM-baseret CAR-parkeringssystem

GSM-baseret CAR-parkeringssystem

I dette projekt af parkeringssystem , bemærkes indgangen til bilen automatisk, og indgangen til parkeringen er åben for bilkøretøjet. Bilens nummer anerkendes af billedudvikling, og senere foretages fakturering i henhold til det antal timer, bilen blev parkeret. RF & IR-teknologi bruges til genstandens bevægelsesdetektering ved indgangsdøren og også til datatransmission. Dette parkeringsprojekt har tre sektioner. Den første er placeret ved indgangen til parkeringsporten. Det næste modul er placeret på parkeringsgulvet. Den sidste er placeret i faktureringsafdelingen.

8. Microcontroller-baseret toakset solsporingssystem

Solsporende solpanel

Solsporende solpanel

Det vigtigste mål for dette projekt er at opbygge og omsætte en model af en to-akset solskinnestruktur baseret på en mikrocontroller. Den parabolske replikator eller det parabolske bord er samlet omkring to fødediameter for at tage solens energi i varetægt.

Den parabolske replikator fokuserer på at hypotetisk beregne en uendelig lille plet for at opnå en enorm høj temperatur. Dette to-aksede automatiske sporingssystem er også blevet udviklet ved at bringe en mikrocontroller i spil. Det anvendte programmeringssprog er en samling til at inkorporere to-aksens mikrokontroller solsporingssystem .

9. Mobi E-Cops Med Multiprocessorsystem

Denne sikkerhedsmekanisme er trådløs og bruges til at registrere gas, brand, bevægelse af døre og vinduer for at give effektive sikkerhedssystemer i hjemmet ved hjælp af en trådløst-baseret kommunikationssystem . Sensorer, der opdager forstyrrelser, forbrændinger, ild og endda støj fra en cyklon, kan inkluderes i alarm- og hjemmesikkerhedsmekanismer for at give en absolut skildring af, hvad der foregår udenfor og inde i huset.

Trådløse telefoner og annonceringsenheder kan inkluderes i sikkerhedssystemerne for at sikre, at alle får en advarsel på tidspunktet for enhver nød eller krise. Sikkerhedssystemet tilføjes også med en opkaldslokaliseringsenhed for at hjælpe, mens husejere ikke er tilgængelige derhjemme. Den mere komplekse mekanisme giver grundejeren mulighed for at lytte og endda være vidne til, hvad der sker i huset i realtid.

10. Overvågning og kontrol af drivhusmiljø

Drivhuseffekt

Drivhuseffekt

Egnede økologiske omgivelser er afgørende for optimal planteudvikling, bedre afgrødeproduktivitet og ressourcefuld brug af vand og andre ressourcer. Automatiser dataindsamlingsproceduren for jordsituationen og forskellige klimatiske faktorer, der styrer planteudvikling, gør det muligt at samle information i en høj grad af gentagelse med færre arbejdsmæssige behov.

De nuværende systemer anvender pc- eller sms-baserede mekanismer til at holde forbrugeren uendeligt bevidst om omstændighederne i drivhuset, men er for dyre, store, svære at opretholde og mindre beundret af de videnskabeligt uuddannede arbejdere.

Dette drivhusprojekt sigter mod at have en ukompliceret, enkel at sætte op, mikrocontroller-baseret kredsløb at observere og registrere mængden af ​​fugtighed, jordfugtighed, temperatur og sollys i den naturlige atmosfære, der uophørligt ændres og formåede at optimere dem for at opnå maksimal frøvækst og dermed produktivitet. Den anvendte mikrocontroller er en lavdrevet og omfatter en priseffektiv chip produceret af ATMEL & har 8K bytes flashhukommelse.

11. Afgrøde feltstyring baseret på IoT ved hjælp af ARM7

Rygraden i den indiske økonomi er landbruget. Med de pludselige ændringer i miljøforholdene og behovet for at imødekomme den voksende efterspørgsel står denne sektor over for mange udfordringer. Med fremkomsten af ​​nye teknologier foreslås forskellige metoder til at hjælpe væksten i denne sektor.

Dette ingeniørprojekt foreslår en metode til at overvåge afgrødestyring og vækst ved hjælp af den nyeste trådløse teknologi. I dette projekt overvåges parametre som jordfugtighed, vandtanke i jorden, jordens pH-værdier, plantens vækstniveauer og tilstedeværelsen af ​​ukrudt osv.

Dette projekt er designet ved hjælp af forskellige sensorer, der er forbundet til ARM7-mikrocontrolleren. Data overføres ved hjælp af wifi-modulet på mikroprocessoren. Metoden til digital signalbehandling bruges til at detektere plantesygdomme. Dataene indsamles ved hjælp af dette system og sendes til brugeren ved hjælp af wifi-teknologi.

12. Håndbevægelsesgenkendelsesbaseret socialhjælpende robotkontrol til kørestolsapplikationer

Der er mange metoder udviklet til effektiv kommunikation mellem maskine og menneske. Gestusidentifikation er den mest fremtrædende metode, der anvendes til dette formål. Dette ingeniørprojekt er udviklingen af ​​en af ​​sådanne metoder.

I dette projekt anvendes metoden til genkendelse af håndbevægelser til at betjene robotten, der kører rullestolen. Her styres robotten af ​​en AVR ATmega232 mikrokontroller. I dette projekt gives håndbevægelser som indgangssignaler til robotten, som ændrer retning i overensstemmelse hermed.

Robotens bevægelsesretning vises på et 16 til 2 alfanumerisk LCD-display. En Android-telefon med en accelerometersensor genkender bevægelsen og sender dataene til robotten ved hjælp af wifi-kommunikation.

13. IoT-baseret trafiksignalautomatisering ved at registrere og registrere trafikintensitet gennem IR-sensorer

Trafikovervågning og -kontrol spiller en afgørende rolle i den glatte strøm af køretøjer, især i et land som Indien. De metoder, der i dag anvendes til trafikkontrol, er ikke effektive i moderne tid. I disse metoder styres trafiksignaler ved hjælp af timere, ikke ved at tage højde for trafiktætheden.

Her er der designet et dynamisk trafiksignalstyrende system, der tager højde for trafiktætheden, der findes på vejen. IR-sensorer bruges til at detektere trafiktætheden, og data sendes til mikrocontrolleren. Baseret på de modtagne data styrer mikrocontrolleren trafiksignalet.

14. Internet of Things Mobile Air Pollution Monitoring System

Luftforurening er en stigende bekymring for forringelsen af ​​miljøet, bør overvåges og kontrolleres. De overvågningssystemer, der er tilgængelige i dag, har lav præcision, lav fleksibilitet og lav følsomhed. Så som en evolutionær tilgang er IoT-baseret overvågningssystem til luftforurening designet.

I dette ingeniørprojekt er der designet et tretrins overvågningssystem til luftforurening. Ved hjælp af gassensorer, Arduino IDE og wifi-modul er et IoT-system designet. Når disse systemer placeres flere steder i flere byer, registrerer gassensorerne forureningsniveauerne og sender data til Arduino.

Disse data sendes over skyen ved hjælp af wifi-modul. IoT-Mobair en Android-applikation er udviklet, gennem hvilken brugere kan få adgang til dataene og kende realtidsforureningsniveauerne i deres omgivelser.

15. Piezoelektrisk transducer og Arduino-baseret trådløs styret energibesparelsesordning til gadebelysning.

I dette ingeniørprojekt er et strømbesparende system til gadebelysning designet. I denne model tændes gadebelysning automatisk af Arduino, når fodgængere og køretøjer registreres af transduceren. Energiforbrug og vedligeholdelsesbehov for gadebelysning kan minimeres ved hjælp af dette projekt.

En anden forskningserfaring end en struktureret forelæsning eller laboratorietimer er en værdifuld oplysende oplevelse, både udfordrende og glædeligt. Det letter en elektronisk og elektrisk studerende til at arbejde tæt med videnskab og natur for at innovere nye teknologier der er til fordel for menneskeheden. Husk, ingeniørprojekt er nøglen til en vellykket karrierestart. Du skal altid vælge et sådant projekt, der kan tilføje noget til din karriere. Når det valgte projekt ikke er af din interesse, kan du ikke afslutte det kapabelt. Af denne grund skal du sørge for at beslutte et projekt, der er af dine interesser.

Gå ikke glip af: Elektronisk projektliste med gratis abstracts .

Fotokredit: Green House Effect af wikimedia , alibaba