Simple School Bell Timer Circuit

Simple School Bell Timer Circuit

Indlægget forklarer et meget simpelt 10-trins langvarigt programmerbart timer-kredsløb, som kan bruges som et skoleklokke-timer-kredsløb. Alle de 10 trin kan programmeres individuelt fra nul til 5 timer. Kredsløbet kan modificeres på mange forskellige måder, så det passer til andre specifikke relaterede applikationer.Kredsløbskonceptet

Normalt i de fleste af skolerne ringes periodiske klokker manuelt af det pågældende personale eller peonen. Selvom jobbet er ret traditionelt og udføres uden store vanskeligheder og med rimelighed præcist, skal den pågældende person altid være i stand-by-stilling til at gennemføre handlingerne.

Men ved hjælp af et simpelt elektronisk kredsløb kunne ovenstående implementeringer gøres fuldautomatiske, hvilket eliminerer menneskelig indgriben, hvilket sparer en masse besvær og tid.

Funktionen af ​​det foreslåede automatiske tidskredsløb til skoleklokke kan forstås med følgende punkter:

Kredsløb

Ved første øjekast kan kredsløbet se ret kompliceret ud, men at se det nøje viser, at det faktisk er meget simpelt, bare en gentagelse af identiske trin i det krævede antal gange.Vi forsøger at forstå det øverste venstre trin, og det vil afklare hele kredsløbet på ingen tid.

Kredsløbet er baseret på timeren / oscillatorchippen 4060. Den er tilsluttet i sin sædvanlige timer / tællertilstand ved hjælp af modstandene og kondensatorerne, der er fastgjort over dens ben # 9, 10,11.

Rx bestemmer den tidsperiode, for hvilken IC tæller, indtil dens pin # 3 bliver høj.

Værdien af ​​denne modstand kan bestemmes ved hjælp af forsøg og fejl for at opnå de krævede tidsintervaller for alle relevante efterfølgende trin.

Designet gentages for alle faser.

Imidlertid er det øverste venstre trin, der er det første tænd / sluk-trin, rigget med yderligere komponenter.

Når der trykkes på trykknappen P, låses SCR, jordforbindelse nr. 12 på IC'en.

Dette indleder tællingsproceduren inden for IC. Efter den forudbestemte tid bortfalder, går pin nr. 3 på IC højt, og scenen låses også via dioden forbundet til pin nr. 11.

Med pin nr. 3 høj trækker den tilknyttede transistor pin12 i det næste trin til jorden, hvilket igen initierer optællingen af ​​det andet trin.

Proceduren gentages nøjagtigt på samme måde for det andet trin også, og derfor aktiveres alle de tilsvarende trin serielt efter hinanden pr. Den indstillede tid for de enkelte trin.

Når tidsperioden for det sidste trin er forløbet (nederst til venstre), begrunder transistoren ved pin # 3 kortvarigt anoden til SCR via 1uF kondensatoren, der slukker for SCR og hele kredsløbet.

Situationen nulstiller hele kredsløbet til dets oprindelige tilstand, indtil der trykkes på trykknappen næste morgen for at starte endnu en cyklus.

Det andet kredsløb viser førertrinet, som er ansvarlig for at ringe til AC-klokken som reaktion på udløsningen af ​​hvert efterfølgende trin i den givne rækkefølge.

Diodeenderne er forbundet med pin nr. 12 i de forskellige trin.

I det øjeblik disse stifter trækkes til jorden af ​​BC547-transistorer, sender en kortvarig forspænding til BC557-transistoren, som igen aktiverer det tilsluttede relæ og belastningen i en kort periode afhængigt af værdierne på transistorbasemodstanden og kondensatoren ( valgt vilkårligt her)
Forrige: LED Chaser Circuits - Knight Rider, Scanner, Reverse-Forward, Cascaded Næste: 3 enkle batterispændingsmonitor kredsløb