Simpelt RF fjernbetjeningskredsløb uden mikrocontroller

Simpelt RF fjernbetjeningskredsløb uden mikrocontroller

Artiklen forklarer, hvordan man laver et simpelt RF-fjernbetjeningskredsløb ved hjælp af færdige RF 433MHz og 315MHZ RF-moduler og uden at inkorporere IC-mikrocontrollere.Med den lette tilgængelighed af RF-moduler i dag er en RF-fjernbetjening blevet et barns leg.

Det handler om at anskaffe RF-modulerne klar fra markedet ved at bruge et par dollars og konfigurere dem sammen til de tilsigtede resultater.

Her viser jeg dig, hvordan du laver et ca. 100 meter langt RF-fjernbetjeningskredsløb ved hjælp af RF-moduler uden hjælp fra noget mikrocontroller-trin.

For at starte forsamlingen bliver du nødt til at skaffe følgende færdiglavede RF-moduler og de respektive encoder- og dekoderchips til dette projekt bruger vi HOLTEKs-modulerne:RF 433Mhz sender / modtager moduler

Det følgende billede viser Rx (venstre) og Tx (højre) modulerne.

Den følgende figur viser detaljerede oplysninger om ovenstående moduler.

Koder IC = HT12E

Dekoder IC = HT12D

Ovenstående encoder- og dekoder-IC'er udfører jobene nøjagtigt som pr. Deres tildelte navne, der koder og afkoder bitinformationen for at muliggøre let grænseflade med analoge kredsløb.

Når du har anskaffet ovenstående komponenter, er det tid til at sammensætte dem.

Montering af modulerne

Konfigurer transmitterkredsløbet ved at samle Tx (Transmitter) Module med Encoder IC som angivet i følgende kredsløb:

Enkel RF-fjernbetjeningssender

Derefter samles Rx (modtager) modulet med dekoderen IC, som beskrevet i følgende diagram:

Enkel RF-fjernbetjeningsmodtager

I det ovennævnte Rx (modtager) kredsløb kan vi se, at fire af dets udgange afsluttes gennem lysdioder på punkterne A.B, C, D og en anden udgang, der afsluttes via IC'ens VT-pinout.

De fire udgange A, B, C, D bliver høje og låst som reaktion på tryk på de fire trykknapper vist i Tx transmitter) kredsløbet.

Pin13-switch af Tx påvirker Pin13-output fra Rx og så videre ....

Antag, at når output 'A' fra Rx-modulet aktiveres af den relevante switch på Tx, bliver det låst, og denne lås brydes kun ved aktivering af nogen af ​​de andre udgange.

Låsen går således kun i stykker, når en anden efterfølgende output gengives højt gennem de Tx-relevante trykknapper.

Outputtet fra pin VT 'blinker' kortvarigt hver gang en af ​​udgangene A, B, C, D aktiveres. Betydning VT-output kan bruges, hvis en flip-flop skal betjenes.

Ovenstående kan meget let interfaces med et relæførertrin til betjening af alt udstyr såsom fjernbetjeningsklokke, lys, blæsere, invertere, automatiske porte, låse, RC-modeller osv.

Sådan tilsluttes adressestifterne

Pinouts A0 ----- A7 i Rx, Tx-modulerne er meget interessante. Her kan vi se dem alle jordforbundne, hvilket skaber et indtryk af, at disse ikke nytter og simpelthen er afsluttet til jorden.

Disse pinouts muliggør dog en meget nyttig funktion.

Disse adresseudskæringer kan bruges til at gengive et bestemt Rx, Tx-par entydigt.

Det er simpelt, lad os sige til parring af ovenstående moduler sikrede vi, at adressestifterne er konfigureret identisk.

Alternativt kan vi gøre ovenstående par unikke, lad os sige ved at åbne A0 for begge moduler. Dette får parret til at reagere kun med hinanden og aldrig med noget andet modul.

På samme måde, hvis du har flere antal af sådanne par og ønsker at lave unikke par ud af dem, skal du bare tildele parene på den forklarede måde. Du kan gøre dette ved enten at forbinde adressestifterne til jorden eller ved at holde dem åbne.

Det betyder at ved at gengive forskellige konfigurationer til de relevante adresseknudepunkter mellem A0 og A7 kan vi skabe et stort antal unikke kombinationer.

Omfanget af det ovenfor forklarede RF-modul er omkring 100 til 150 meter.

Ovenstående enkle RF-fjernbetjeningskreds blev testet med succes af Mr. Sriram på et brødbræt, følgende billeder af den indbyggede prototype blev sendt af ham til reference.

Circuit Prototype-billeder

Oprettelse af en 433 MHz, 315 MHz RF-fjernbetjening med Relay Flip Flop

Opbygning af en hi-end fjernbetjeningsenhed, der bruger meget få komponenter i dag, ser ret plausibel ud. Den foreslåede idé til fjernbetjeningskontaktkredsløb giver dig mulighed for at opbygge og eje denne fantastiske enhed gennem enkle instruktioner.

Desuden leverer enheden en 4-bit data, der skal udveksles mellem senderen og modtagermodulerne.

Denne Hi-tech fjernbetjening lyskontakt giver dig mulighed for at styre fire individuelle lys eller ethvert elektrisk apparat for den sags skyld fra ethvert hjørne af dit hus eksternt ved hjælp af et enkelt lille fjernbetjeningshåndsæt.

Forestil dig at skifte et lys, en ventilator, en vaskemaskine, en computer eller lignende gadgets fra ethvert hjørne af dit værelse uden at tage et skridt!

Lyder det ikke godt?

At styre en bestemt gadget eksternt gennem et enkelt fingertryk føles bestemt også meget underholdende og fantastisk.

Det giver dig også komforten ved at udføre en handling uden at bevæge dig eller rejse dig fra en bestemt position.
Den nuværende kredsløbsidee med en fjernbetjeningslyskontakt giver dig mulighed for ikke kun at styre et enkelt lys, men fire forskellige elektriske gadgets individuelt ved hjælp af et enkelt fjernbetjeningshåndsæt.

Lad os prøve at forstå dets kredsløb, der fungerer i detaljer om 433MHz Rx- og Tx-modulerne.

Transmitter (Tx) kredsløb

Jeg har allerede diskuteret de trådløse kontrolmoduler i ovenstående afsnit, lad os sammenfatte hele beskrivelsen endnu en gang og også lære, hvordan simpelt trinene kan konfigureres til den foreslåede enhed.

Den første figur viser et standard transmittermodul, der bruger RF-generatorchippen TWS-434 og den tilknyttede encoderchip HOLTEK's HT-12E.

Datahseet HOLTEK12E

IC TWS-434 fungerer grundlæggende med at producere og transmittere bærebølgerne i atmosfæren.

Dataark TWS-434

Imidlertid har hvert bæresignal behov for modulering for at få den rigtige udførelse, dvs. det skal integreres med data, der bliver informationen til den modtagende ende.

Denne funktion udføres gennem dens supplerende del - HT-12E 4-bit encoderchip. Den har fire indgange, som kan udløses diskret ved at give dem en jordpuls individuelt.

Hver af disse indgange producerer kodning, som er tydeligt forskellige fra hinanden og bliver deres unikke signaturdefinitioner.

Den kodede puls fra den relevante indgang overføres til IC TWS-434, som fremfører dataene og modulerer dem med de genererede bærerbølger og til sidst transmitterer dem til atmosfæren.
Ovenstående handlinger tager sig af transmitterenheden.

Betjening af modtager (Rx) kredsløb

433 MHz modtager (Rx) kredsløb

Modtagermodulet udfører ovenstående operationer på den modsatte måde.

Her udgør IC RWS-434 den modtagende del af modulet, hvor antennen forudser de tilgængelige kodede impulser fra atmosfæren og fanger dem straks, når de registreres.

Dataark RWS-434

De fangede signaler videresendes frem til næste trin - signal dekodertrinnet.

Ligesom sendermodulet er også her en komplementerende enhed HOLTEK's HT-12D anvendt til at gendanne de modtagne kodede signaler.

Dataark HT-12D

Denne afkodningschip består også af et 4-bit afkodningskredsløb og deres output.

De modtagne data analyseres og afkodes korrekt.

De dekodede oplysninger afsluttes gennem den relevante pin-out af IC.

Dette output er i form af en logisk højpuls, hvis varighed afhænger af varigheden af ​​jordimpulsen, der påføres transmittermodulets encoderchip.

Sådan bruges et Flip-Flop-relækredsløb ved modtagermodulets output

Ovenstående output føres til et Flip-Flop-kredsløb ved hjælp af IC 4017, hvis output til sidst bruges til at skifte outputbelastningen via et relædriverkredsløb.

En sådan flip / flop-idé vises, du kan konstruere fire af dem for at få adgang til hver af de genererede 4-bit-data diskret og styre fire gadgets individuelt.

Uanset om du bruger det som en fjernbetjening-lysafbryder eller til at styre mange flere apparater …… muligheden er helt din.
Forrige: Valgbart 4-trins lavspændingsbatteri afskåret kredsløb Næste: Simple Audio Spectrum Analyzer Circuit