Simpelt køleskabsbeskyttelseskredsløb

Simpelt køleskabsbeskyttelseskredsløb

Dette enkle køleskabsbeskyttelseskredsløb er faktisk et forsinket ON-timer-kredsløb, der sørger for, at når der opstår strømsvigt eller i tilfælde af pludselige strømudsving, må køleskabet aldrig tænde øjeblikkeligt, snarere efter en forsinkelse på et par øjeblikke.Konventionelle beskyttelsesfunktioner

I dag er de fleste moderne køleskabe udstyret med en beskyttelsesfunktion, der forhindrer, at køleskabet pludselig tændes eller slukkes på grund af pludselige strømudsving eller en pludselig strømgenopretning.

For de køleskabe, der ikke er udstyret med denne funktion, kan følgende enkle forsinkelse TIL-timer-kredsløb imidlertid anvendes for at gøre det muligt for køleskabet at tænde efter en vis forsinkelse, og kun når strømmen er blevet stabil.

Indtil dette sker, holder kredsløbet køleskabet slukket og overvåger, indtil strømmen er vendt tilbage til en helt normal status.

BEMÆRK : Brug en 50 ohm 1 watt modstand i serie med lysnettet, ellers kan zenerdioden brænde under tænding.Simpelt køleskabsbeskyttelseskredsløb

Kredsløb

Idet der henvises til det ovennævnte viste køleskabsbeskyttelseskredsløb, er vi i stand til at være vidne til et to-transistorkredsløb, der danner et meget grundlæggende, men alligevel effektivt forsinket ON-timer-kredsløb, hvilket betyder, at dette kredsløb tænder for dets output efter en vis forsinkelse, efter at der er sat strøm på det.

Strømforsyningen til kredsløbet stammer fra lysnettet via en transformerløst strømforsyningskredsløb
som er passende stabiliseret ved 12V og ført til forsinkelseskredsløbet.

Når der tændes for strømmen, kan det være under den første initialisering eller under en strømsvigtssituation, forhindrer den tilknyttede 1000uF kondensator BC547 i at tænde ved starten, hvilket igen holder BC557 og triacen slukket. Belastningen kan derfor ikke modtage strøm og forbliver også slukket.

Imidlertid begynder 1000uF nu gradvist opladning via 330K-modstanden, og når potentialforskellen over den når den omtrentlige samlede transistorens forspændingsgrænse plus emitterzenerværdien (0,6 + 3 = 3,6V), begynder transistoren at tænde, hvilket beder BC557 også for at tænde.

Triac begynder nu at erhverve den krævede portspænding og tænder inden for øjeblikke køleskabet.

Kondensatoren på 1000uF forbliver opladet, så længe strømmen er tilgængelig til kredsløbet, og under strømsvigt aflades kondensatoren gennem den parallelle 100k-modstand, så den kan komme i standbytilstand til den næste forsinkelse ved cyklusdrift.

Tidsforsinkelsesperioden kan opnås ved hensigtsmæssigt at vælge værdierne for 330K modstanden, 1000uF kondensatoren og 3V zenerdioden, alt efter brugerens præference.

Dette afslutter forklaringen på det foreslåede enkle køleskabsbeskyttelseskredsløb. For enhver relateret forespørgsel er du velkommen til at bruge kommentarfeltet.

Brug af relæ

Ovenstående design kan også bruges med et relæ som vist nedenfor:

Printkortdesign (Triac)

køleskabsbeskytter printkortdesign

ADVARSEL: CIRCUIT ER IKKE ISOLERET FRA HOVEDET ... STRENGE FORHOLDSREGLER SKAL OBSERVERES, UNDER HÅNDTERINGEN AF ENHEDEN, MEDENS DET ER I EN UDSLUTTET BETINGELSE.
Forrige: Sådan fungerer Electret-mikrofoner - Komplet vejledning og diagram Næste: Arduino temperaturstyrede DC blæser kredsløb