Simpel digital timer-kredsløb med 2-cifret skærm

Simpel digital timer-kredsløb med 2-cifret skærm

Dette enkle digitale timer-kredsløb kan bruges til at opnå timingoutput gennem valgbare områder, som kan indstilles fra 0 til 99 sekunder med 1 sekunders interval, 0 til 990 sekunder med 10 sekunders interval og 0 til 99 minutter med 1 minuts interval. Alle disse timingudgange kan visualiseres og spores gennem et 2-cifret LED-display med fælles anode.Kredsløbsbeskrivelse

Som vist i diagrammet, er IC 555 er kablet som en astabel urgenerator kredsløb. Dette kredsløb danner det grundlæggende tidsintervalgenerator-trin.

Urimpulser tilføres pin 14 i IC2 7490, som er en divideret med ti årtæller, og den deler urene fra IC 555 med 10, og output genereres ved sin pin11.

Tilføjelsen af ​​IC2 gør det muligt for designet at producere med rimelighed længere tidsforsinkelser gennem en almindelig IC som IC 555, da den konverterer de enkelte puls-tidsintervaller fra IC 555 til 10 gange længere tidsintervaller.

Således konverteres 1 sekunders tidsperioder fra IC 555 til 99 sekunder, 10 sekunder konverteres til 90 sekunder, og 1 minut skaleres op til 99 minutter.IC2 tillader også, at tidskondensatoren C1 er relativt mindre og kompakt.

Men hvis du vil have outputforsinkelser mange gange højere end dette, kan IC 555 erstattes med en mere præcis timer IC som IC 4060 til aktivering af større valgbare områder, der kan være 10 gange højere end de foreslåede områder.

Kredsløbet har en 3-vejs-omskifter, som kan bruges til at indstille en af ​​3 tidsintervaller. Hvert tidsinterval har sin egen separate variable modstand eller potentiometer, som kan kalibreres til yderligere for at opdele hvert område i mindre tidsintervalinddelinger.

Tæller- og displaymodul

Tælleren og displayet er bygget ved hjælp af IC3, IC4, IC5, IC6 og bruges til at vise de bortfaldne tidsintervaller over et 2-cifret 7-segment LED-display.

Det divider med 10 impulser fra IC2 anvendes til pin nr. 14 i IC3, som er en binær decimaldeler IC. IC3 konverterer divide-by-10-impulser fra IC2 til binært kodet output på tværs af dets pinout-numre 11, 8, 9, 1 og 12.

Disse binære signaler føres til benene 6, 2, 1, 7 på IC4, som er en dekoder-opdelings-IC. IC4's funktion er at konvertere disse binære signaler til en passende sekvens, som kan fortolkes som digitale numre over det vedhæftede 7-segment fælles anodevisning.

Paret IC3 og IC4 er i stand til at behandle impulser op til 9 tællinger, hvorefter det føres signalet videre til det næste tællervisningstrin, der består af IC5 og IC6.

IC5 og IC6 fungerer nøjagtigt på samme måde som IC3 og IC4, men dens opgave er at behandle impulstællingerne højere end 9 impulser, så timingen over 9 kan vises korrekt over de to skærme, op til figuren 99.

De integrerede kredsløb fra IC2 til IC6, der alle er TTL IC'er, kræver en reguleret 5 V-forsyning, og derfor skal kredsløbet drives strengt gennem en 7805 IC .

Sådan betjenes

Betjening af det foreslåede enkle digitale timerkredsløb er meget simpelt:

Kontakt S4 er ON / OFF-kontakt som vises på den negative linje uden nogen specifik grund, kan den også sættes på den positive linje.

Når der tændes for strømmen gennem S4, kan de to skærme udvise tilfældige irrelevante cifre, som kan indstilles til nul ved at åbne kontakten S3 et øjeblik og lukke den.

Hvis kontakten S2 nu er i den tændte position, begynder den digitale timer nu at tælle og vise den igangværende optællingsproces gennem de 2 fælles anode-LED-skærme og i henhold til det valgte tidsinterval.

Hvis kontakten S2 er i OFF-position, forbliver timeren i standbytilstand og starter tællingen, så snart S2 er tændt.

Liste over digitale timer-dele

7 segment fælles anode display pinouts
Forrige: Sådan designes MOSFET-forstærkerkredsløb - forklarede parametre Næste: Arduino 2-trins programmerbar timer-kredsløb