Programmerbar fugtighedsregulator kredsløb

Programmerbar fugtighedsregulator kredsløb

Det enkle programmerbare fugtighedssensorkredsløb, der er forklaret i denne artikel, kan bruges til at kontrollere eller opretholde et passende fugtighedsniveau inde i et tæt område.Kredsløbet kan bruges i fjerkræbedrifter eller lignende områder, hvor fugtighedsniveauet bliver afgørende for at holde dyrene sunde. Ideen blev anmodet om af Mr. Tanvir

Hvordan det virker

Med henvisning til den foreslåede fugtighedssensor, controller kredsløb finder vi designet at være afhængigt af et enkelt opamp-modul konfigureret som en komparator.

Pin3 på IC'en, som er den ikke-inverterende input på IC'en, holdes med et forudbestemt referenceniveau indstillet af 10k-forudindstillingen.

Pin2 på IC holdes ved forsyningspotentialet via 100k modstanden.Denne pinout er også forbundet til samleren af ​​en NPN-transistor.

Basen af ​​NPN er forbundet til et ledernet adskilt af et andet net, der er forbundet med den positive forsyning af kredsløbet.

Adskillelsen af ​​de to masker er optimeret over en tæt nærhed, således at fugtighedsindholdet er i stand til at bygge bro mellem hullet tilstrækkeligt under optimale niveauer og omvendt.

Når der tændes for strømmen til at begynde med, tillades fugtigheden at stige i forudsætningen ved at sprede vand gennem en meget fin vandsprøjte. Dette gøres via en enhed forbundet til relæet til kredsløbet i N / C-position.

Da fugtigheden stiger afhængigt af fugtighedsniveauet og indstillingen af ​​den forudindstillede 10k, har basen af ​​NPN-transistoren tendens til at blive mættet, og i tilfælde af at niveauet overstiger den forudbestemte tærskel, som transistoren leder.

Dette trækker og bringer pin2-potentialet mod jordoverfladen.

Ovenstående handling tillader pin3 på IC'et at nå et mere positivt potentiale end ved pin2, hvilket får output til at blive høj.

Den høje ydelse udløser nu relædriverfasen og slukker for den tilsluttede vandsprøjte.

Så længe fugtighedsniveauet i området forbliver over den indstillede tærskel, holder relæet i sin position og holder sprøjten slukket.

I det øjeblik fugtighedsniveauet har en tendens til at blive lavere end det krævede punkt, udløses operationerne øjeblikkeligt og gentages, så det sikres, at fugtighedsniveauet aldrig bliver for lavt eller for højt inde i kammeret.

Kredsløbsdiagram

Sensorspecifikation

Sensoren kan fremstilles ved at ætse et kobberbelagt printkort på følgende måde:

Brug af glas som sensor

Coper-mesh vist ovenfor ser ud til at have en ulempe, den mesture, der er fanget i kobberledningerne, kan blive til vanddråber og tilstoppe masken, hvilket forårsager en permanent tænding for relæet.

En smartere måde at registrere fugt på kan være ved at bruge et glas og en LDR til påvisning. For at implementere det praktisk med kredsløbet kunne følgende ændringer foretages i ovenstående design.

1) fjern BC547-transistoren og dens basiskomponenter.
2) tilslut en referencegenerator over pin nr. 2 og jorden.
3) udskift 10K med en LDR, og konfigurer en LED og et klart glas, så lyset fra LED'en falder på LDR gennem det glas.

Nu så længe mositureniveauet er lavt, forbliver glasset rent og giver maksimal lys for LDR, hvilket får relæet til at tænde og sprøjte tågen.

Så snart fugtighedsniveauet stiger over det indstillede tærskelniveau, bliver glasset uklart nok, så pin nr. 3 potentiale falder under pin nr. 2 og slukker for relæet, indtil glasset igen bliver klart.
Forrige: 2 Mosquito Swatter Bat Circuits Explained Næste: 1,5 watt senderkredsløb