Lav et simpelt temperaturindikatorkredsløb

Lav et simpelt temperaturindikatorkredsløb

Et meget simpelt temperaturindikatorkredsløb kan bygges ved at forbinde en enkelt transistor, en diode og et par andre passive komponenter.Brug af transistor som varmesensor

Som vi ved, at alle halvledere har denne 'dårlige vane' at ændre dets grundlæggende egenskaber som reaktion på temperaturændringer.

Især grundlæggende elektroniske komponenter som transistorer og dioder er meget tilbøjelige til deres temperaturvariationer.Ændringen med deres karakteristika med disse enheder er typisk med hensyn til spændingens passage gennem dem, hvilket er direkte proportionalt med størrelsen af ​​temperaturforskellen omkring dem.

Brug af en transistor (BJT) som temperatursensor

I det nuværende design er en diode og en transistor konfigureret i form af et bronetværk.Enkleste temperaturindikator kredsløb

Da begge disse aktive dele har identiske egenskaber for så vidt angår ændringer i omgivelsestemperaturen, supplerer de begge hinanden.

Brug af diode til oprettelse af en referencespænding

Dioden er placeret som referencenhed, mens transistoren er tilsluttet for at udføre en temperatursensor.

Da dioden er placeret som reference, skal den naturligvis placeres i et miljø med relativt ensartede temperaturforhold, ellers begynder dioden også at ændre sit referenceniveau, hvilket forårsager fejl i indikationsprocessen.

En LED bruges her ved transistorens kollektor, som fortolker transistorforholdene direkte og derfor hjælper med at vise, hvor meget temperaturforskel der finder sted omkring transistoren.

LED indikerer temperaturændring

LED'en bruges til at få en direkte indikation af det temperaturniveau, der registreres af transistoren. I dette design placeres dioden ved den omgivende temperatur eller ved den stuetemperatur, som transistoren er placeret eller fastgjort til den varmekilde, der skal måles.

Transistorens basisemitterspænding sammenlignes effektivt med referencespændingsniveauet produceret af dioden ved krydset mellem D1 og R1.

Dette spændingsniveau tages som reference, og transistoren forbliver skiftet OF, så længe dens basissenderspænding forbliver under dette niveau. Alternativt kan dette niveau varieres med den forudindstillede P1.

Når varmen over transistoren begynder at stige, begynder basemitteren nu at stige på grund af transistorens ændringskarakteristik.

Hvis temperaturen krydser den forudindstillede værdi, overstiger transistorens basissenderspænding grænsen, og transistoren begynder at lede.

LED'erne begynder gradvist at lyse, og dens intensitet bliver direkte proportional med temperaturen over transistorsensoren.

Advarsel

Der skal udvises forsigtighed for ikke at overskride temperaturen over transistoren over 120 grader Celsius, ellers kan enheden blive brændt og beskadiget permanent.

Det foreslåede enkle temperaturindikatorkredsløb kan ændres yderligere for at få det til at tænde eller slukke for et eksternt apparat som reaktion på de registrerede temperaturniveauer.

Sådan beregnes temperaturgrænserne

Jeg vil diskutere det i mine kommende artikler. Modstandsværdierne for konfigurationen beregnes ved hjælp af følgende formel:

R1 = (Ub - 0,6) / 0,005

R2 = (Ub - 1,5) / 0,015

Her er Ub indgangsspændingen, 0,6 er BJT's fremadrettede spændingsfald, 0,005 er standarddriftsstrømmen for BJT.

Tilsvarende er 1,5 det fremadrettede spændingsfald for den valgte RØDE LED, 0,015 er standardstrømmen til optimal belysning af LED'en.

De beregnede resultater vil være i ohm.

Værdien af ​​P1 kan være hvor som helst mellem 150 og 300 ohm

Videoklip
Tidligere: RF fjernbetjeningskoder og dekoderudkoblinger forklaret Næste: Simple Solar Tracker System - Mechanism and Working