Sådan oprettes en simpel matematikberegner ved hjælp af Arduino

Sådan oprettes en simpel matematikberegner ved hjælp af Arduino

I dette indlæg skal vi konstruere en lommeregner ved hjælp af Arduino, som kan udføre langt komplekse aritmetiske beregninger end en almindelig lommeregner.Mottoet for dette indlæg er ikke at lave en lommeregner ved hjælp af Arduino, men at fremvise den aritmetiske kapacitet af Arduino, som udfører forskellige komplekse datatolkninger og beregninger fra sensorerne og andet perifert udstyr.

Til dette sjove projekt har du bare brug for et USB-kabel og Arduino efter eget valg. Vi vil få resultatet af vores beregninger via seriel skærm af Arduino IDE. Hvis du er fortrolig med det grundlæggende i C-sprog, er dette projekt et stykke kage, og du kan oprette dine egne programmer, der gør endnu mere komplekse aritmetiske beregninger. Her skal vi bruge en headerfil #include, der er indbygget i Arduino IDE-kompilatoren, så du behøver ikke downloade noget bibliotek.

Vi kan endda forbinde et LCD-display og tastatur til Arduino og lave en videnskabelig lommeregner, men det er genstand for en anden artikel. Hvis du er fortrolig med “Turbo C ++”, vil et af vores første programmer tilføje to tal, alle de aritmetiske beregninger føres inden i computerens CPU. Men her udføres alle de aritmetiske beregninger i Arduino-mikrocontrolleren. Lad os starte med addition, subtraktion, division og multiplikation.Her er et program med to variabler a og b, ved hjælp af disse to variabler kan vi udføre de ovennævnte beregninger ved hjælp af “+, -, * /” operatorer, som er henholdsvis addition, subtraktion, multiplikation, division.

Program:

//-------------------Program Developed by R.Girish---------------//
#include
float a = 500
float b = 105.33
float add
float sub
float divide
float mul
void setup()
{
Serial.begin(9600)
Serial.println('Simple Arduino Calculator:')
Serial.println('n')
Serial.print('a = ')
Serial.println(a)
Serial.print('b = ')
Serial.println(b)
Serial.println('n')
Serial.print('Addition: ')
Serial.print('a + b = ') // add
add=a+b
Serial.println(add)
Serial.print('Multiplication: ')
Serial.print('a * b = ') // multiply
mul=a*b
Serial.println(mul)
Serial.print('Division: ')
Serial.print('a / b = ') // divide
divide=a/b
Serial.println(divide)
Serial.print('Subtraction: ')
Serial.print('a - b = ') // subtract
sub=a-b
Serial.println(sub)
}
void loop() // we need this to be here even though its empty
{
}
//-------------------Program Developed by R.Girish---------------//

PRODUKTION:

I ovenstående program bruger vi “Float”, der udfører decimalfunktioner, vi bruger “Serial.print ()” til udskrivning af værdierne i seriel skærm, resten af ​​programmet er selvforklarende. Du kan ændre variablen a og b i programmet med dine egne værdier.

Lad os flytte noget mere interessant, cirkelområde. Formlen for cirkelareal er: pi * radius ^ 2 eller pi gange radius kvadrat. Da værdien af ​​pi er konstant, er vi nødt til at tildele den i programmet ved hjælp af 'float', da værdien af ​​pi er 3.14159, hvor decimaltegnet kommer til at spille.

Program:

//-------------------Program Developed by R.Girish---------------//
#include
float pi = 3.14159
float radius = 50
float area
void setup()
{
Serial.begin(9600)
Serial.println('Arduino Area Calculator:')
Serial.print('n')
Serial.print('Radius = ')
Serial.print(radius)
Serial.print('n')
area = pi*sq(radius)
Serial.print('The Area of circle is: ')
Serial.println(area)
}
void loop()
{
// we need this to be here even though it is empty
}
//-------------------Program Developed by R.Girish---------------//

PRODUKTION:

Enkel matematikberegner ved hjælp af Arduino

Igen kan du ændre dine egne værdier i programmet. Vi bruger “sq ()”, som gør kvadrering af antallet med i parentesen. Lad os nu gå til næste niveau. I dette program skal vi bruge Pythagoras sætning til beregning af hypotenusen i en trekant. Formlen bag dette er: “hyp = sqrt (sq (base) + sq (højde))” eller kvadratroden af ​​(base kvadrat + højde kvadrat).

Program:

//-------------------Program Developed by R.Girish---------------//
#include
float base = 50.36
float height = 45.336
float hyp
void setup()
{
Serial.begin(9600)
Serial.println('Arduino Pythagoras Calculator:')
Serial.print('n')
Serial.print('base = ')
Serial.println(base)
Serial.print('height = ')
Serial.print(height)
Serial.print('n')
hyp=sqrt(sq(base) + sq(height))
Serial.print('The hypotenuse is: ')
Serial.print(hyp)
}
void loop()
{
// we need this to be here even though its empty
}
//-------------------Program Developed by R.Girish---------------//

PRODUKTION:

Du kan ændre værdierne for base og højde med dine egne værdier i programmet. Vi brugte 'sqrt ()', der udfører kvadratrodsfunktionsværdier inden for parentesen. Lad os nu lave et populært program, som vi ville have lært i vores begyndelse af C-sprogkursus, Fibonacci-serien.

I en nøddeskal er Fibonacci-serien tilføjelse af to tidligere tal, der giver næste nummer og så videre, det starter altid med 0, 1. For eksempel: 0, 1. Så 0 + 1 = 1 næste serie er 0, 1, 1. Så 1 + 1 = 2. Så næste serie er, 0, 1, 1, 2… ..og så videre. Programmet skrevet her er at finde Fibonacci-nummeret til det første nionde ciffer. Du kan ændre værdien af ​​'n' i programmet for at få den ønskede Fibonacci-serie.

Program:

//-------------------Program Developed by R.Girish---------------//
#include
int n=6
int first = 0
int Second = 1
int next
int c
void setup()
{
Serial.begin(9600)
Serial.print('Fibonacci series for first ')
Serial.print(n)
Serial.print(' numbers are:nn')
for ( c = 0 c {
if ( c <= 1 )
next = c
else
{
next = first + Second
first = Second
Second = next
}
Serial.println(next)
}
}
void loop()
{
// put your main code here, to run repeatedly:
}
//-------------------Program Developed by R.Girish---------------//

PRODUKTION:

Så dette ville have givet tilstrækkelige doser til din hjerne og forvirret, at noget, der er designet til at styre periferiudstyr til hardware, laver noget nonsens-matematikberegning, hvis det er tilfældet, er du ikke alene.

Matematikken spiller en vigtig rolle inden for elektronik, det er derfor, vores lærebog er fuld af matematiske ligninger, som vi ikke engang forstår, og det punkt, hvor regnemaskiner kommer for at redde os, og her er det.

Hvis du har spørgsmål vedrørende dette enkle lommeregnerkredsløb ved hjælp af Arduino, kan du udtrykke dem gennem stadig værdifulde kommentarer.
Forrige: 0-60V LM317HV Variabel strømforsyningskreds Næste: Sådan genereres elektricitet fra Piezo