Sådan oprettes et ATX UPS-kredsløb med oplader

Sådan oprettes et ATX UPS-kredsløb med oplader

Indlægget forklarer et simpelt ATX UPS-kredsløb med en automatisk oplader til muliggør en automatisk overgang fra lysnettet til batteristrøm under strømafbrydelser og for at sikre en uafbrydelig drift af ATX-belastningen.Tekniske specifikationer

Jeg er interesseret i dit websted, og der er mange gode ideer. Men for min egentlige idé kan jeg ikke finde nogen løsning, og det gør mig vanvittig. Jeg vil lave en ATX-strømforsyning med integreret UPS.

Ideen er at sætte en 230 til 19V strømforsyning, en Li-Ion batterioplader, en Li-Ion batteripakke og en nedadgående konverter til en picoPSU i en ATX strømforsyningskasse.

PicoPSU'en sættes uden for sagen i et ATX-stik, fordi sagen er modulær, også til kablerne. Så jeg er færdig med bestyrelsen for alle eksterne forbindelser (se vedhæftet fil).

Så jeg har brug for en tovejs strømforsyning med 19V til batteriopladeren og 12V til PicoPSU. Batteriopladeren skal kunne oplade 4 eller 8 batterier, 4 i træk og som en udvidelse en pakke med 4 parallelle.Batteripakkens spænding skal være trin ned til 12V for PicoPSU. Mellem disse to 12V kilder skal der være en UPS-funktion. Transistor eller relæ, betyder ikke noget. PicoPSU kan være op til 160 watt.

Mine problemer er opladeren og UPS-funktionen. Måske har du en idé til en komplet løsning.

Mange tak

Lav et ATX UPS-kredsløb med oplader

Designet

Det anmodede ATX UPS-kredsløb med oplader kan implementeres ved hjælp af det ovenfor viste kredsløb, detaljerne kan forstås ved hjælp af følgende forklaring:

Det IC LM321 danner et standard komparatorkredsløbstrin og er positioneret til at overvåge batterispændingsniveauet og administrere afskæringshandlingerne for de indstillede tærskler for overopladning og lav opladning på passende vis.

20V-indgangen opnås fra en standard 20V / 5amp AC til DC SMPS kredsløb , og spændingen bruges til opladning af det tilsluttede 19V Li-ion-batteri via LM321-opladerstyringskredsløbet.

Så længe denne indgang er til stede, oplades batteriet gennem T1, og når en fuld opladning er nået, går opamp pin3 højere end sin pin2-referenceværdi (som forudindstillet af pin3 100K modstanden), lyser den grønne LED og slukker den røde LED.

Dette beder udgangsstift nr. 6 om at gå højt, hvilket deaktiverer T1, som igen afbryder forsyningen til batteriet og forhindrer overopladning af batteriet.

Samtidigt. 20V DC-forsyningen finder også vej til Pico-strømforsyningsenheden via en faldende 12V-regulator ved hjælp af IC 7812.

20V forsyningsindgang derudover bruges til at holde T3 deaktiveret, så mens netindgangen er tilgængelig, kan batterispændingen ikke nå Pico PSU

I tilfælde af, at lysnettet ikke fungerer, elimineres 20V-indgangen, og T3 er i stand til at lede.

Batterispændingen udskiftes nu øjeblikkeligt til lysindgangen, så pico-strømforsyningen er i stand til at få forsyningen uden afbrydelse, eller med andre ord, T3 udfører den afbrydelige strømforsyningsaktion ved hurtigt at skifte strøm fra lysnettet til batteriet til belastningen hver gang strømmen afbrydes.

Under strømsvigt forbruges batteristrøm af belastningen, som får batterispændingen til at falde med tiden, og når den når den nedre tærskel (indstillet af P2), vender opamp-udgangen tilbage til en lav eller en 0 volt.

Denne 0 volt udløser også transistoren T2, der forårsager et positivt potentiale, der føres gennem dens kollektor til bunden af ​​T3. Dette deaktiverer øjeblikkeligt T3, der udfører en lavspændingsafbrydelse, og sikrer, at der ikke forårsages yderligere strømtab til batteriet, og en god batteritilstand opretholdes under hele ATX UPS-operationerne.
Tidligere: Automatisk fordampningskøler Næste: Digital effektmåler til læsning af hjemmeforbrug