Hexadecimal til binær konvertering

Hexadecimal til binær konvertering

Computere kan ikke forstå menneskeligt sprog. Al intern behandling i en computer finder sted i O'er og 1'er i det binære format. Så uanset hvilken dataindgang der gives, konverteres den først i form af binære bits af intern IC og derefter givet til behandlingsenheden til fortolkning af instruktionen og behandlingen. Selvom vi bruger forskellige formater af data, gemmes det internt i form af binære bits i hukommelsesenheden. Forskellige formater, der bruges til at repræsentere data, er binært format, decimalformat, hexadecimalt format, grå kode osv ... I denne artikel skal vi se på hexadecimal til binær konvertering af dataene.Hvad er et binært nummereringssystem?

Det format, vi bruger til at skrive tal, er decimalformatet, også kendt som base 10-format. Men maskiner kan ikke forstå disse tal. Så det binære nummereringssystem blev introduceret, som repræsenterer disse decimaltal som en streng på 0 og 1.


I det binære nummersystem bruges kun to symboler til at repræsentere nummeret. De er 0 og 1. Maskiner forstå disse symboler er 'ON' og 'OFF' sekvens. Det binære nummereringssystem er også kendt som base-2 nummereringssystemet. Hvert symbol er kendt som 'Bit'. Gruppen på fire bits er kendt som 'Nibble' og en gruppe på 8 bits er kendt som 'Byte'.

Anvendelse af binært nummereringssystem

Brug af binær nummerering forenkler computerarkitektur og programmering. Binær nummerering bruges til digital signalkodning. Dette nummereringssystem kan simpelthen defineres som nummereringssystemet, der kun bruger to cifre til at repræsentere tal i stedet for cifre fra 0 til 9. Binære tal er meget nyttige til bitvis beregning og programmering af digitale kredsløb.

Hexadecimal til binær konverteringstabel

For at gøre beregningen og fortolkningen af ​​større tal lettere benyttes Hexadecimal-format til større beregninger. Men computere konverterer dem stadig internt til binær og udfører behandlingen. Så det er vigtigt at kende den hexadecimale til binære konvertering.Hexadecimal format er også kendt som base-16 format. Det bruger 16 symboler til at repræsentere tallene. Det bruger symbolerne 0-9 til at repræsentere tallene nul-ni, og for tal fra 10-15 bruger det symbolerne A-F. Et hexadecimalt tal er repræsenteret med et 'h' før tallet eller med en 'okse' efter det. Eksempel på et hexadecimalt tal 'h56' eller 'ox56'.


Den binære repræsentation af de hexadecimale cifre er angivet i tabellen. For konvertering af større tal skal denne tabel henvises.

Hexadecimal-til-binær-konverteringstabel

Hexadecimal-til-binær-konverteringstabel

Hexadecimal til binær konverteringsmetode

For at konvertere et hexadecimalt tal til binært skal nogle trin følges. Hver hexadecimal bit repræsenterer en nibble, dvs. det er en kombination af fire binære bits. For eksempel er tallet '1' med hexadecimal et firebitstal er binært og skrevet som '0001'.

Trin 1: Skriv det firecifrede binære ækvivalent for hvert hexadecimalt ciffer, der starter med den mindste signifikante bit af det givne hexadecimale tal.

Trin 2: Kombiner alle cifrene for at danne et binært tal.

Eksempel på hexadecimal til binær konvertering

Lad os overveje et hexadecimalt tal 'BC21'. At konvertere det givne tal til binært første trin er at skrive det firecifrede binære ækvivalent for hvert ciffer startende fra den mindste signifikante bit. Se konverteringstabellen for dette trin.

Fra konverteringstabellen, binær ækvivalent til

1 = '0001'

2 = '0010'

C = '1100'

B = ’1011 ′.

Det næste trin i konvertering er at kombinere disse cifre. dvs.

'B' | 'C' | '2' | '1'

'1011' | '1100' | '0010' | '0001'

Således er det binære ækvivalent af det givne hexadecimale tal '1011110000100001'

Hexadecimal til binær koder

Til hexadecimal til binær konvertering er der også en encoder IC tilgængelig. Da hvert hexadecimalt ciffer er associeret med fire binære, skal hver input give en 4-bit output. Her er antallet af input 16, dvs. n = 16 og antal output er log 16 = 4

Hexadecimal-til-binær-koder

Hexadecimal-til-binær-koder

Ovenstående sandhedstabel bruges til at designe koderen. B0, B1, B2, B3 giver output. Når Hexadecimal input 2 er givet, så er indkoder giver den binære output som '0010'. Binære tal skrives med base-2.

Det binære system er stærkt vedtaget som sproget fra elektronik. Det er meget nyttigt til forståelse af tilstanden for de elektroniske signaler. Det binære system, Hexadecimal System er positional numerisk hvor cifrenes placering også bidrager til værdien af ​​det numeriske.

Der er mange numeriske systemer introduceret over tid. Hindu-arabisk nummerering er populært brugt. I den digitale verden for at gøre sprogene kompatible med maskiner introduceres mange forskellige repræsentationer af tal. På grund af sin enkelhed og evne til at fortolke maskinens elektriske tilstande foretrækkes binært nummersystem. Hvad er den binære repræsentation af det hexadecimale tal 'c5'?