Forskel mellem modstand og modstand

Forskel mellem modstand og modstand

Det modstand og modstandskoncept er en af ​​de mest fundamentale såvel som en væsentlig del af begrebet strøm og elektricitet. Den største forskel mellem materialets modstand og resistivitet er, at modstanden modstår elektronstrømmen, mens resistiviteten er materialets egenskab, der beskriver materialets modstand med en nøjagtig måling. Forskellene mellem disse to forklares detaljeret nedenfor. Denne sammenligning hjælper ingeniørstuderende med at få et komplet overblik over emnerne.



Forskel mellem modstand og modstand

Forskellen mellem modstand og modstandsdygtighed inkluderer hvad der er modstand, modstandsdygtighed og deres vigtigste forskelle.


Hvad er modstand?

Modstanden kan defineres som materialets egenskab, der danner en hindring inden for strømmen. Som spændingsforsyningen er givet på tværs dirigenten , så vil elektronstrømmen være der i en nøjagtig retning. Så varmen kan genereres, mens elektroner strømmer sammen med molekyler eller atomer. Disse vil modsætte sig strømmen af ​​elektroner inden i et materiale. Dette betegnes som modstanden og betegnes med følgende formel.





R = ρ x l / a

Hvor,



'L' er lederens længde


'A' er lederens tværsnitsareal

'Ρ' er materialets resistivitet.

'R' er modstanden

modstand

modstand

Faktorer, der påvirker modstand

Trådmodstanden afhænger hovedsageligt af følgende faktorer.

  • Når ledningens længde øges, øges trådens modstand automatisk
  • Ledertværsnittet er omvendt proportionalt med modstanden.
  • Det afhænger af ledningens genstand.
  • Objektets modstand afhænger primært af dens temperatur.

Hvad er resistivitet?

Den nøjagtige modstand er kendt som resistivitet. Det betyder objektets modstand, som har nøjagtige dimensioner som materialet, der har en meters længde såvel som et kvadratmeter område af et tværsnit.

modstand

modstand

Materialets modstandsformel er angivet nedenfor.

ρ = R x a / l

Hvor

'L' er lederens længde

'A' er lederens sidebillede

'R' er materialets modstand

Her er ohm-meter SI-enheden for resistiviteten, og den er direkte proportional med materialets temperatur.

Sammenligningskort over modstand og modstand

Sammenligningstabellen for modstand og resistivitet inkluderer hovedsagelig følgende.

Sondrende egenskab

Modstand

Modstand

Definition

Det er den fysiske egenskab ved et materiale, der modsætter sig elektronstrømmen

Det er den fysiske egenskab ved et bestemt materiale, der har specifikke dimensioner

Proportionalitet

Det er direkte proportionalt med temperaturen og længden, mens det er omvendt proportionalt med stoffets tværsnitsregion.

Resistivitet er hovedsageligt proportional med temperaturen og arten af ​​et nøjagtigt materiale.

Symbol

Modstandssymbolet er R

Symbolet for resistivitet er ρ

Formel

R = V / I eller,

R = ρ (L / A)

ρ = (R × A) / L.

SI-enheder

SI-enheden er Ohms

SI-enheden er Ohms-meter

Ansøgninger

Det bruges forskellige steder som sikringer , varmeapparater, sensorer , etc.

Det kan bruges som en kvalitetskontrolstest, der anvendes i kalkholdig jord.

Afhængighed

Det afhænger af lederens temperatur, længde og sidevisningsområde

Det afhænger kun af temperatur

Således er de største forskelle mellem modstand og resistivitet diskuteres i ovenstående tabel, som er vigtig at forstå. Disse sammenligninger hjælper dig i de fleste eksamener hos ingeniørstuderende. Her er et spørgsmål til dig, hvad er SI-resistivitetsenheden?