Styr to nedsænkelige pumper skiftevis

Styr to nedsænkelige pumper skiftevis

Indlægget forklarer et simpelt vandstandsreguleringskredsløb, der kan anvendes til automatisk skift af to nedsænkelige vandpumper skiftevis som reaktion på en forudbestemt vandstandsskift. Hele kredsløbet er bygget ved hjælp af kun en enkelt IC og et par andre passive dele. Idéen blev anmodet om af et af de interesserede medlemmer af denne blog.Tekniske specifikationer

Kan du hjælpe mig med dette problem: I en kælderkammer er der to nedsænkelige pumper med svømmerafbrydere (P1 og P2) installeret for at opnå et vist niveau af redundans.

For at kunne bruge begge pumper ens, ønsker vi at skifte mellem P1 og P2, når et forudindstillet vandniveau nås. Det vil sige, første gang det forudindstillede niveau er nået, skal P1 starte og pumpe vandet ud. Næste gang når det forudindstillede niveau er nået, skal P2 starte og pumpe vandet ud.

Ved næste lejlighed er det P1's tur og så videre. Det, vi har brug for, er en 'alternerende' relækontrol, der kører P1 og P2 tur for tur.

Designet

Det viste kredsløb for en automatisk nedsænkelig pumpestyring kan forstås som angivet under:Som det kan ses, er hele kredsløbet bygget omkring fire NAND-porte fra en enkelt IC 4093 .
Portene N1 - N3 danner et standard flip-flop kredsløb, hvor output fra N2 skifter fra høj til lav og omvendt som svar på hver positive trigger ved krydset mellem C5 / R6.

N4 er positioneret som en buffer, hvis input afsluttes som sensorindgangen for detekterer tilstedeværelsen af ​​vand over et forudbestemt fast niveau inde i tanken.

Forbindelsen fra jorden eller negativet i kredsløbet er også stationeret i tankens vand tæt og parallelt med ovenstående sensingang på N4.

Indledningsvis forudsættes intet vand i tanken, holder N4-indgangen høj ved R8, hvilket resulterer i en lav ydelse ved krydset mellem C5 / R6.

Dette gør N1, N2, N3 og hele konfigurationen i en standby-position, der ikke reagerer, hvilket resulterer i, at T1, T2 er i en slukket position.

Dette holder de respektive relæer REL1 / 2 i en deaktiveret position med deres kontakter på N / C-niveauer.
Her sørger REL2-kontakter for, at forsyningsspændingen forbliver afbrudt, når der ikke er vand i tanken.

Antag nu, at vand i tanken begynder at stige og bygge bro over jorden med N4-indgang, der gør det lavt, dette beder om et højt signal ved udgangen af ​​N4.

Denne høje ved udgangen af ​​N4 aktiverer T2, REL2 og vender også udgangen fra N2 således at REL1 også bliver aktiveret. Nu tillader REL2 netspændingen at nå motorerne.

Og med REL1 aktiveres også pumpen P2 via dens N / O-kontakter.

Så snart vandniveauet synker under det forudindstillede punkt, vender situationen tilbage ved indgangen til N4, hvilket skaber en lav a dens output.

Dette lave signal fra N4 giver imidlertid ingen effekt på REL1, da N1, N2, N3 holder REL1 i den aktiverede position.

REL2 er direkte afhængig af, at N4-udgang slukker for at afbryde strømforsyningen til motorerne og slukke for P2.

I løbet af den næste cyklus, når vandniveauet når sensorpunkterne, skifter N4-udgang REL2 som sædvanlig, så strømforsyningen når motorerne, og skifter også REL1, men denne gang mod er N / C-kontakt.

Dette vender øjeblikkeligt P1 i drift, fordi P1 er konfigureret med N / C for REL1 og hviler således P2 og aktiverer P1 ved denne lejlighed.

Ovenstående alternative vending af P1 / P2 gentager med de igangværende cyklusser i henhold til ovenstående operationer.

Kredsløbsdiagram

Deleliste til ovenstående automatiske nedsænkelige pumpestyringskredsløb:

  • R3, R9 = 10K,
  • R4, R5, R8 = 2M2,
  • R6, R7 = 39K,
  • R4, R5 = 0,22, DISC,
  • C6 = 100 µF / 25 V,
  • D4, D5 = 1N4148,
  • C4, C5, C7 = 0,22 uF
  • T1, T2 = BC 547,
  • N1 --- N4 = IC4093,
  • Relæer = 12V, SPDT, 20 amp kontakterrelæ dides = 1N4007Forrige: Sådan kaskades IC 4033 i tællerdisplay med flere cifre Næste: 1 til 10 minutter Timer Circuit