Beregning af filterkondensator til udjævning af krusning

Beregning af filterkondensator til udjævning af krusning

I den forrige artikel lærte vi om krusningsfaktor i strømforsyningskredsløb, her fortsætter vi og vurderer formlen til beregning af krusningsstrøm og følgelig filterkondensatorværdien til eliminering af krusningsindholdet i jævnstrømsudgangen.Det forrige indlæg forklaret hvordan et jævnstrømsindhold efter udbedring kan bære den maksimalt mulige mængde krusningsspænding , og hvordan det kan reduceres betydeligt ved hjælp af en udjævningskondensator.

Selvom det endelige krusningsindhold, som er forskellen mellem spidsværdien og minimumsværdien af ​​den udglattede DC, aldrig ser ud til at eliminere fuldstændigt og direkte er afhængig af belastningsstrømmen.

Med andre ord, hvis belastningen er relativt højere, kondensator begynder at miste sin evne til at kompensere eller korriger krusningsfaktoren.

Standardformel til beregning af filterkondensator

I det følgende afsnit vil vi forsøge at evaluere formlen til beregning af filterkondensator i strømforsyningskredsløb for at sikre minimal krusning ved udgangen (afhængigt af den tilsluttede belastningsstrømspecifikation).C = I / (2 x f x Vpp)

hvor jeg = belastningsstrøm

f = indgangsfrekvens for AC

Vpp = den mindste krusning (spidsen til spidsen efter udjævning), der kan være tilladt eller OK for brugeren, fordi det praktisk talt aldrig er muligt at gøre dette nul, da det ville kræve en umulig, ikke-levedygtig monstrøs kondensatorværdi, sandsynligvis ikke muligt for alle at gennemføre.

bølgeform efter udbedring

Lad os prøve at forstå sammenhængen mellem belastningsstrøm, krusning og den optimale kondensatorværdi fra følgende evaluering.

Forholdet mellem belastningsstrøm, krusning og kondensatorværdi

I den nævnte formel kan vi se, at krusningen og kapacitansen er omvendt proportional, hvilket betyder, at hvis krusningen skal være minimal, skal kondensatorværdien øges og omvendt.

Antag, at vi er enige om, at en Vpp-værdi, der siger 1V, skal være til stede i det endelige DC-indhold efter udjævning, så kondensatorværdien kan beregnes som vist nedenfor:

Eksempel:

C = I / 2 x f x Vpp (forudsat at f = 100Hz og belastningsstrømkrav som 2amp))

Vpp skal ideelt set altid være en, fordi det at forvente lavere værdier kan kræve enorme uudførelige kondensatorværdier, så '1' Vpp kan tages som en rimelig værdi.

Løsning af ovenstående formel får vi:

C = I / (2 x f x Vpp)

= 2 / (2 x 100 x 1) = 2/200

= 0.01 Farads eller 10.000 uF (1Farad = 1000000 uF)

Ovenstående formel viser således klart, hvordan den krævede filterkondensator kan beregnes i forhold til belastningsstrømmen og den mindste tilladte rippelstrøm i DC-komponenten.

Ved at henvise til det ovennævnte løste eksempel kan man prøve at variere belastningsstrømmen og / eller den tilladte krusningsstrøm og let evaluere filterkondensatorværdien i overensstemmelse hermed for at sikre en optimal eller tilsigtet udjævning af den udlignede jævnstrøm i et givet strømforsyningskredsløb.
Forrige: Digital effektmåler til læsning af hjemmeforbrug Næste: Hvad er krusningsstrøm i strømforsyninger