Batterikontrolkredsløb til test af batteritilstand og sikkerhedskopi

Batterikontrolkredsløb til test af batteritilstand og sikkerhedskopi

Artiklen diskuterer et simpelt batterikontrolkredsløb, der bruger almindelige komponenter til at gøre det muligt for brugeren at få en øjeblikkelig aflæsning af batteriets effektivitet eller om dets effektive afladningshastighed. Idéen blev anmodet om af Mr. Shrishail.Kredsløbsmål og krav

  1. Jeg har brug for et kredsløb af en batterikontrol. Det skal vises, batteriet under evaluering, batteriets strøm, standby-tidsperiode, AH osv. Kredsløbet skal være sådan, som kunne laves af næsten alle og med billige, hurtige eksisterende komponenter.
  2. I dag bekræfter jeg batteriet vist nedenfor.
  3. Først skal batteriet under evaluering genoplades fuldt ud med normal oplader, som gennemgår sin specifikke tid til at oplade helt.
  4. Derefter tilslutter jeg bestemt belastning, der er i stand til at aflade batteriet op til en rimelig grænse. som nævnt bruger det sin specifikke tid til helt at aflade.
  5. Derefter vurderer jeg den tid, der anvendes af hver af ovenstående foranstaltninger
  6. Brug af denne metode er ekstremt tidskrævende og niveauvis.
  7. Af denne grund har jeg brug for kredsløbet som ovenfor nævnt batterikontrol

Designet

I et af de tidligere indlæg lærte vi om betydningen af ​​batteriets interne modstand og indså, hvordan denne parameter påvirker effektiviteten af ​​et batteri med hensyn til dets opladningshastighed og afladningshastighed .

Den interne modstand i et batteri bestemmer i sidste ende, hvor meget strøm batteriet kan få lov til at akkumulere, beholde effektivt og aflade med samme effektive hastighed til belastningen.

Højere intern modstand ville gøre batteriet lavere med dets effektivitet og omvendt.Derfor kan et batteris helbred evalueres ved korrekt og hurtigt at bedømme batteriets gennemsnitlige interne modstand, men da denne metode muligvis ikke er let at registrere ved hjælp af almindelige metoder, er en alternativ måde at bestemme batteriets helbred på at fange øjeblikkelig mængde strøm, den er i stand til at fastholde og levere via en hurtig afladningsmetode.

Denne procedure er udtænkt af mig, selvom jeg ikke er sikker på, om dette vil være nyttigt nok til hurtigt at bestemme eller kontrollere et batteris helbred.

Kredsløbsdiagram

Kontrolkredsløb til backup af batteri

Diagrammet viser det foreslåede batterikontrolkredsløb ved hjælp af meget almindelige komponenter, og opsætningen kan forhåbentlig bruges til at bestemme batteriets samlede tilstand ved at trykke på ON-kontakten.

Først oplades batteriet i det optimale omfang, denne procedure kan ikke undgås, for medmindre batteriet er korrekt opladet, kan det nuværende strømniveau ikke fastlægges.

Derfor efter at batteriet er optimalt opladet ved hjælp af almindelige høj strøm batterioplader, ovenstående viste kredsløbssæt kan fastgøres med batteriet for at få en grov idé om dets AH-effektivitetsspecifikationer.

Sådan fungerer kredsløbet

Kredsløbet skal fungere på følgende måde:

Så snart der er trykket på den angivne kontakt, udsættes batteriet for en øjeblikkelig kortslutningstilstand via 2200uF kondensatoren og modstanden på 0,1 ohm.

Denne handling tvinger batteriet til at kaste sin lagrede maksimale strøm over 0,1 ohm modstanden, hvilket igen udvikler en ækvivalent mængde spænding over 0,1 ohm modstanden.

Denne ækvivalente mængde spænding, der formodes at være det direkte mål for batteriets AH-effektivitetsniveau, gemmes i 10uF / 25v kondensatoren og kan måles eller læses over ethvert passende digitalt voltmeter i det valgte område.

Ved at udføre et par gentagne tests ved hjælp af ovennævnte metode og ved at vurdere de tilsvarende spændingsniveauer på tværs af 10uF kondensatoren, kan det samlede tilsluttede batteri estimeres og kontrolleres.

Værdierne på 0,1 ohm-modstanden kan variere alt efter batteriets AH og skal vælges passende, således at der opnås en målbar aflæsning inden for det valgte område for V-måleren.
Forrige: Hakfilterkredsløb med designdetaljer Næste: Sinewave UPS ved hjælp af PIC16F72