3-faset signalgenerator kredsløb ved hjælp af Opamp

3-faset signalgenerator kredsløb ved hjælp af Opamp

Mange gange finder vi det afgørende og praktisk at have et ægte trefasesignal til evaluering af mange forskellige elektroniske konfigurationer, såsom trefasevekselrettere, trefasemotorer, omformere osv.Da det ikke er så let at inkorporere enkeltfase til trefasekonvertering hurtigt, finder vi denne særlige implementering vanskelig at erhverve og håndhæve. Det foreslåede kredsløb gør det muligt at generere de ovennævnte diskuterede, velberegnede mellemrum og positionerede sinusbølger, fra en enkelt masterindgangskilde.

Kredsløb

Kredsløbets funktion af trefaset bølgeformgenerator kredsløb kan forstås ved hjælp af følgende forklaring:

En indgangssinusprøvebølgeform tilføres over kredsløbets punkt 'input' og jord. Dette indgangssignal bliver inverteret og bufret af enhedsforstærkningen opamp A1. Dette inverterede og bufrede signal erhvervet ved udgangen af ​​A1 bliver nu det nye mastersignal til den kommende behandling.

Ovenstående buffrede mastersignal bliver igen inverteret og bufret af den næste enhedsforstærkning opamp A2, hvilket skaber en output med nul graders indledende fase på tværs af punkterne 'Fase1'Samtidig faseforskydes mastersignalet fra A1-udgang med 60 grader via RC-netværket R1, C1 og føres til A4-indgangen.

A4 er indstillet som en ikke-inverterende opamp med en forstærkning på 2 for at kompensere for signaltabet i RC-konfigurationen.

På grund af det faktum, at mastersignalet faseforskydes 180 grader fra indgangssignalet og yderligere skiftes til yderligere 60 grader af RC-netværket, forskydes den ultimative udgangsbølgeform med 240 grader og udgør 'Phase3' signalet.

Nu opsummerer den næste enhedsforstærker A3 A1-output (0 grader) med A4-output (240 grader), hvilket skaber et 300 graders faseskiftet signal ved sin pin # 9, som igen er omvendt korrekt og skifter fasen til en ekstra 180 grader, hvilket skaber det tilsigtede 120 graders fasesignal over dets output angivet som 'Phase2'.

Kredsløbet er bevidst kablet til at arbejde med en fast frekvens for at give bedre nøjagtighed.

Faste værdier bruges til R1 og C1 til gengivelse af de tilsigtede, nøjagtige 60 graders faseskift.

For specifikke tilpassede frekvenser kan du bruge følgende formel:

R1 = (√3 x 10 ^ 6) / (2π x F x C)

R1 = (1.732 x 10 ^ 6) / (6.28 x F x C1)

hvor:
R1 er i kohm
C1 er i uf

Kredsløbsdiagram

Liste over dele

Alle R = 10 kohm
A1 --- A4 = LM324
Forsyning = +/- 12vdc

Frekvens (hz)R1 (kohms)C1 (nf)
10002.7100
4006.8100
604.71000
halvtreds5.61000

Ovenstående design blev undersøgt af Mr. Abu-Hafss og korrekt korrigeret for at opnå legitime svar fra kredsløbet, følgende billeder giver en detaljeret information om det samme:

Feedback fra Mr. Abu-Hafss:

Jeg havde brug for en 15-faset 3-fasetilførsel til at teste 3-faset ensrettere. Jeg simulerede dette kredsløb den anden dag, men kunne ikke få ordentlige resultater. I dag fik jeg det til at fungere.

IC A2 og modstande forbundet til pin 6 kunne elimineres. Modstanden mellem pin 7 og 9 kunne forbindes mellem hovedindgangen og pin 9. Fase-1-udgang kan opsamles fra den originale AC-indgang. Fase 2 og 3 kan samles som angivet i kredsløbet.

Imidlertid kunne mit faktiske krav ikke være opfyldt. Når disse 3 faser er forbundet til en 3-faset ensretter, bliver bølgeformen af ​​fase 2 og 3 forstyrret. Jeg prøvede med det originale kredsløb, i så fald bliver alle tre faser forstyrret

Endelig fik en løsning! En 100nF kondensator forbundet i serie med hver fase og ensretteren løste problemet i vid udstrækning.

Selvom det udbedrede output ikke er konsistent, men det er helt acceptabelt

Opdatering: Følgende billede viser et meget enklere alternativ til generering af 3-fasesignaler med nøjagtighed og uden komplicerede justeringer:
Forrige: Hjemmelavet induktansmåler kredsløb Næste: Half-Bridge Mosfet Driver IC IRS2153 (1) D datablad